Recordaantal grutto's in De Wilck

26-JUN-2012 - Het was een topjaar voor grutto’s in natuurgebied De Wilck. De vrijwilligers van de vogelwerkgroep Koudekerk telden 103 broedparen, een recordaantal voor dit gebied in het Groene Hart. En dat terwijl in Nederland het aantal grutto’s gestaag daalt.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het was een topjaar voor grutto’s in natuurgebied De Wilck. De vrijwilligers van de vogelwerkgroep Koudekerk telden 103 broedparen, een recordaantal voor dit gebied in het Groene Hart. En dat terwijl in Nederland het aantal grutto’s gestaag daalt.

De kwaliteit van bloemrijke graslanden is bepalend voor het broedsucces van grutto’s. Staatsbosbeheer maait laat, zodat de jonge grutto’s zich in het hoge gras kunnen verschuilen en er insecten kunnen vinden. Het stijgende aantal grutto’s dit jaar geeft aan dat het beheer in De Wilck in de smaak valt.

Grutto met kuikens (foto: Danny Ellinger)

Achteruitgang
Ons land herbergt in het broedseizoen meer dan de helft van de Europese populatie grutto's. Alleen door op meer plekken de juiste broedomstandigheden voor grutto’s te creëren, kunnen er genoeg jongen groot worden om de achteruitgang te stoppen.

De Wilck
De Wilck is een weidevogelreservaat met een waterplas. Speciaal voor overwinterende vogels als de kleine zwaan en de smient, is De Wilck aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Afgelopen winter was in De Wilck al een record verbroken met het aantal kleine zwanen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Danny Ellinger