Oogsten zeegras

Zeegrasherstel goed voor mens en dier

ARK Rewilding Nederland
3-JUN-2012 - De proef van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat om zeegras terug te brengen in de Waddenzee is geslaagd. Op alle drie de proefvelden is zeegras opgekomen. Zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee en speelt een rol als natuurlijke klimaatbuffer.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

De proef van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat om zeegras terug te brengen in de Waddenzee is geslaagd. Op alle drie de proefvelden is zeegras opgekomen. Zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee en speelt een rol als natuurlijke klimaatbuffer.

Krab in zeegras (foto: Josje Fens)Voor 1930 stond een groot deel van de Waddenzee vol met zeegras. Door de afsluiting van de Zuiderzee en een ziekte is zeegras nu nagenoeg verdwenen uit het Nederlandse deel van de Waddenzee. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging willen het zeegras terugbrengen, want zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee. Vissen kunnen hun eitjes leggen in het zeegras, jonge vis vindt er beschutting en het is een favoriete leefomgeving voor de zeenaald en het zeepaardje. Daarnaast werkt zeegras mogelijk als natuurlijke klimaatbuffer. Doordat het zand vasthoudt kan de wadbodem beter meegroeien met een stijgende zeespiegel.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Het zeegras is nu nog klein en kwetsbaar, waardoor metingen naar de dichtheid van het zeegras nog niet zijn verricht. Wel worden de ontwikkelingen van het zeegras nauwkeurig gevolgd. De eerste onofficiële metingen volgen volgende week. Gedurende dit jaar en volgend voorjaar worden meer onderzoeksresultaten bekend. Onder meer zal worden gekeken naar de hoeveelheid en samenstelling van het sediment bij het zeegrasveld. Dit is belangrijk om iets te kunnen zeggen over de klimaatbufferende werking van het zeegras. Ook blijft spannend of het verse Hollandse gras ook zaad gaat produceren en hoe de opkomst de komende jaren is. Komend najaar zal bovendien een groep vrijwilligers opnieuw zeegras plukken op het Duitse Waddeneiland Sylt om dat in te zaaien nabij de huidige drie plekken.

Tekst: Josje Fens, Waddenvereniging en Marjolein Sterk, ARK
Foto: Josje Fens, Waddenvereniging