Otter

Otter na 50 jaar terug in Kempen~Broek

ARK Rewilding Nederland
27-JUN-2012 - Dit voorjaar is in het Kempen~Broek tot driemaal toe een otter op een wildcamera vastgelegd door een Belgische onderzoeker. Het Kempen~Broek is een groot grensoverschrijdend natuurgebied tussen Maaseik (B) en Weert (NL) in Limburg. De otter is gezien in het 10 jaar geleden herstelde doorstroommoeras Smeetshof van de Belgische natuurvereniging Natuurpunt. Daarmee is dit de eerste zekere waarneming van een otter na bijna 50 jaar in Limburg (NL + B).

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Dit voorjaar is in het Kempen~Broek tot driemaal toe een otter op een wildcamera vastgelegd door een Belgische onderzoeker. Het Kempen~Broek is een groot grensoverschrijdend natuurgebied tussen Maaseik (B) en Weert (NL) in Limburg. De otter is gezien in het tien jaar geleden herstelde doorstroommoeras Smeetshof van de Belgische natuurvereniging Natuurpunt. Daarmee is dit de eerste zekere waarneming van een otter na bijna 50 jaar in Limburg (NL + B).

In Zuid-Nederland en Vlaanderen stierf de otter in het begin van de jaren ’60 uit door een combinatie van factoren. Genadeloze vervolging en voedselgebrek door extreme watervervuiling waren de belangrijkste redenen. Herstel van de populatie werd later bemoeilijkt door de sterke toename van het verkeer en uiteindelijk verdween de otter uit heel Nederland in 1988. Vanaf 2002 is het dier echter op succesvolle wijze uitgezet in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Van daaruit breidt de soort zich weer uit naar andere delen van het land. Mogelijk is het waargenomen dier in het Kempen~Broek afkomstig van deze herintroductie. Genetisch onderzoek aan spraints (otterpoep) kan hier meer duidelijkheid over verschaffen.

Otter (foto: Mark Zekhuis)

Onder meer in de provincie Limburg wordt momenteel hard gewerkt aan een beter leefgebied voor de otter. Het Waterschap Peel en Maasvallei werkt aan het natuurlijk herstel van veel beken in Midden-Limburg, waaronder de 34 kilometer lange Tungelroyse beek die ontspringt in het Kempen~Broek. Daarnaast zorgt ARK Natuurontwikkeling samen met het Waterschap en andere partners voor het aanleggen van veilige otterpassages onder tientallen bruggen en duikers van deze beken. Het is de bedoeling dat een groot deel van de Midden-Limburgse beken eind 2013 “otterveilig” is zodat sterfte in het verkeer vermindert. Meer informatie over dit project is te lezen op de site www.ottersinrivierenland.nl.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.


Tekst: Gijs Kurstjens, Kurstjens ecologisch adviesbureau
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga