Spotvogel

Aftrap voor de eerste Nationale Vogelweek

Vogelbescherming Nederland
11-MEI-2012 - De allereerste Nationale Vogelweek komt eraan. Met meer dan honderd activiteiten, verspreid over heel Nederland, is dit evenement nu al een schot in de roos. Kijk voor een volledig overzicht eens op www.vogelweek.nl. De Vogelweek is van 12 tot en met 18 mei. Die datum is natuurlijk niet toevallig gekozen, begin mei is het broedseizoen in volle gang en kun je de vogels op hun mooist bewonderen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

De allereerste Nationale Vogelweek komt eraan. Met meer dan honderd activiteiten, verspreid over heel Nederland, is dit evenement nu al een schot in de roos. Kijk voor een volledig overzicht eens op www.vogelweek.nl. De Vogelweek is van 12 tot en met 18 mei. Die datum is natuurlijk niet toevallig gekozen, begin mei is het broedseizoen in volle gang en kun je de vogels op hun mooist bewonderen.

Spotvogel (foto: Jankees Schwiebe)Lange trek
Veel trekvogels zijn al weer terug in Nederland. Maar twee vogels die net voor het begin van de Vogelweek zijn teruggekomen in hun broedgebieden, zijn de gierzwaluw en de spotvogel. Beiden vogels komen uit tropisch Afrika en hebben dus een lange reis achter de rug. Toch zijn er, naast het uiterlijk, ook opmerkelijke verschillen tussen deze twee lange-afstandstrekkers.

Zingen en schreeuwen
De spotvogel is een geel-grijsgoen gekleurde zangvogel met een luide gevarieerde zang. Hij mag graag andere zangvogels imiteren, maar is toch te onderscheiden door altijd ergens het zeurderige njeeeh, njeeeh, njeeeeh ten gehore te brengen. De gierzwaluw daarentegen heeft geen zang. Wél maakt deze stedenbewoner gebruik van een hoge schrille schreeuw: skrieieieie.

Vliegen en sluipen
De gierzwaluw leeft volledig in de lucht, hij slaapt er zelfs! Hete enige moment waarop de gierzwaluw zijn kleine voetjes op de grond zet is als er gebroed moet worden. De gierzwaluw doet dat enkel en alleen in de bebouwde kom. Het leefgebied van de spotvogel is vooral in gebieden met zowel hoge bomen als dichte struiken. Alleen in naaldbossen komen ze niet voor.

In tegenstelling tot de gierzwaluw hoeft de spotvogel niet meer zo nodig te vliegen als deze eenmaal aangekomen is in Nederland. Ze fladderen liever van de ene tak naar de andere dan dat ze uitgebreid hun vleugels uitslaan. Dat komt wel weer als ze in augustus vertrekken naar hun winterverblijven.

Gierzwaluw (foto: Jouke Altenburg)

Nationale Vogelweek
Wat beide vogels wel weer gemeen hebben, is dat ze ongetwijfeld gezien zullen worden tijdens de Nationale Vogelweek. De vlucht van de gierzwaluw is onmiskenbaar en de zang van de spotvogels is vaak goed te horen. De ervaren vogelaars die de excursies begeleiden tijdens de Nationale Vogelweek wijzen de deelnemers er natuurlijk graag op. Er zijn zelfs speciale stadsvogelexcursies waar de gierzwaluw een hoofdrol in speelt, zoals 12 mei in Amsterdam.

De Nationale Vogelweek is een nieuw initiatief en wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek en tal van lokale Vogelwerkgroepen.

Tekst: Christiaan Kooistra, Vogelbescherming Nederland
Foto: Jouke Altenburg, Vogelbescherming Nederland en Jankees Schwiebe, Birdphoto