otter

Otter vestigt zich in natuurgebied

13-JUN-2012 - Nadat eerder dit jaar voor het eerst in 30 jaar in Vlaanderen weer een Otter werd waargenomen in Willebroek, kon een camerval opnieuw Otters vastleggen in Smeetshof, een natuurgebied van Natuurpunt in Limburg. De opnames dateren van 20 april en 9 mei 2012 en gebeurden in het kader van een doctoraatstudie van Kristijn Swinnen aan de Universiteit van Antwerpen.

Bericht uitgegeven door Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Nadat eerder dit jaar voor het eerst in 30 jaar in Vlaanderen weer een Otter werd waargenomen in Willebroek, kon een cameraval opnieuw Otters vastleggen in Smeetshof, een natuurgebied van Natuurpunt in Limburg. De opnames dateren van 20 april en 9 mei 2012 en gebeurden in het kader van een doctoraatstudie van Kristijn Swinnen aan de Universiteit van Antwerpen.

Swinnen doet onderzoek naar Bevers in Vlaanderen met behulp van cameravallen, maar krijgt nu ook Otters voor de lens. Tot tweemaal toe verscheen een Otter in beeld, maar uit de opnames valt niet af te leiden of het om hetzelfde dier gaat of om verschillende Otters. Begin april filmde Swinnen al een Otter op doortocht in Willebroek. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het om het zelfde dier gaat als in Willebroek. De vindplaatsen liggen op meer dan 100 km van elkaar en bevinden zich in een ander rivierensysteem (Scheldebekken en Maasbekken).

Het is in elk geval goed nieuws. Ofwel zijn er verschillende dieren aanwezig, ofwel is er een dier dat op zijn minst een tijdje in het gebied heeft verbleven. “In het gebied werden tot 2006 regelmatig waarnemingen van otters gedaan, maar die waren tot nu toe nooit bevestigd,” zegt Kristijn Swinnen, bioloog aan de Universiteit Antwerpen die de opnames maakte. “Mogelijk is de otter altijd aanwezig gebleven in dit gebied. Nu hebben we voor het eerst een onweerlegbaar bewijs in handen.”.

Ook in Limburg blijken nu Otters aanwezig (foto: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Smeetshof is een uitgestrekt en moeilijk toegankelijk moerasgebied van 187 hectare in Bocholt. Het maakt deel uit van het grensoverschrijdend natuurgebied Grenspark Kempen-Broek. Natuurpunt heeft er een project voor grootschalig natuurherstel uitgevoerd. Er werd opnieuw ruimte gegeven aan het moeras en er werden poelen aangelegd. Het gebied vormt een ideaal biotoop voor de otter. Er zijn onverstoorde oevers, uitgestrekte moerasbossen en visrijke vijvers. De otter kan er zich veilig verplaatsen over grote afstanden, heeft er veilige rustplaatsen en vindt er voldoende voedsel. Tot begin de jaren 1980 waren er nog regelmatig meldingen van otters in deze regio. Samen met de Maasvallei stond de streek bekend als één van de laatste leefgebieden van otter in Vlaanderen.

“De otter heeft nood aan grote, aaneengesloten en waterrijke natuurgebieden. Die zijn nu terug in Limburg te vinden,” zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. “De vondst van het territorium van de otter is een enorme opsteker voor de vrijwilligers. Zij hebben zich al jarenlang ingezet voor het natuurherstel in de streek.”

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

“Maar om de otters een duurzame toekomst te bieden, moet er nog heel wat gebeuren,” zegt Diemer Vercayie van de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt. “Enerzijds moet Natuurpunt over de nodige middelen kunnen beschikken om de bestaande gebieden te beheren. Anderzijds moeten er initiatieven komen om grote leefgebieden met elkaar te verbinden door kleinere reservaten langs de waterwegen tussen de grote leefgebieden in.”

Het Smeetshof vormt samen met de aangrenzende gebieden De Luysen – Mariahof, Grootbroek en Stramprooierbroek, beheerd door respectievelijk Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en Limburgs Landschap, een groot waterrijk gebied waar de otter zich thuis voelt.

Tekst: Kristijn Swinnen, Universiteit Antwerpen en Diemer Vercayie, Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt