Kegelmorielje

Lente voor bedreigde soort in De Riethoek - Amsterdam Zuidoost

Nederlandse Mycologische Vereniging
29-APR-2010 - Dat ook het stedelijk milieu fraaie paddenstoelenvondsten kan opleveren, blijkt uit de vondst van de fraaie Kegelmorielje in Amsterdam. Deze onopvallende Rode Lijst soort is samen met andere minder algemene soorten, zoals het Kapjesmorielje, te vinden op natuurterrein De Riethoek in Amsterdam Zuidoost.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Dat ook het stedelijk milieu fraaie paddenstoelenvondsten kan opleveren, blijkt uit de vondst van de fraaie Kegelmorielje in Amsterdam. Deze onopvallende Rode Lijstsoort is samen met andere minder algemene soorten, zoals het Kapjesmorielje, te vinden op natuurterrein De Riethoek in Amsterdam Zuidoost.

Op het terrein van De Riethoek in Amsterdam Zuidoost zijn niet alleen bijzondere planten, vlinders en vogels te vinden, maar ook zeldzame paddenstoelen, zoals de Kegelmorielje (Morchella elata). Een niets vermoedende wandelaar zou er zo aan voorbij lopen. De morieljes hebben een bruine schutkleur en vallen daardoor niet op. Maar wat een gemis. Niet alleen zijn het wonderbaarlijk Kegelmorielje (Foto: Els Trautwein)mooie zwammen, ze staan daarnaast ook op de Rode Lijst met de vermelding bedreigde soort (BE). Dit betekent dat ze sterk achteruitgaan. In de onlangs verschenen verspreidingsatlas van paddenstoelen (www.verspreidingsatlas.nl) staan dan ook maar enkele vindplaatsen na 1990 vermeld.

En daar staan ze dan zomaar in Amsterdam Zuidoost. De Kegelmorielje lijkt wel wat op de in de lente meer voorkomende Gewone morielje (Morchella esculenta), maar ze heeft een spitser toelopende top. In De Riethoek is trouwens ook de Kapjesmorielje (Morchella semilibera) gevonden, die doorgaans iets later verschijnt. Wederom een soort die verre van algemeen is.

Het determineren van paddenstoelen levert vaak hoofdbrekens op. Zelfs nijver microscoopwerk vermag soms niet een paddenstoel op naam te brengen. Zo niet met de Kegelmorielje. Een paddenstoelengidsje volstaat al. Net als andere morieljes heeft de hoed van de paddenstoel holtes waar de sporen in ontwikkeling komen. Deze holtes zijn in feite een vergroting van het oppervlak, zodat er meer sporen gevormd kunnen worden. Kenmerkend voor de Kegelmorielje is de honingraatachtige structuur van de hoed en de vergroeiing van de hoed met de steel.

Helaas wordt de Kegelmorielje bedreigd door woningbouwplannen. De structuurvisie Amsterdam voorziet in de mogelijkheid om in een gedeelte van het gebied woningen te bouwen, net als aan de zuidkant van de Gaasperplas. Deze visie ligt nu ter inspraak (zie www.gaasperdamgroen.nl voor meer info) . Hopelijk zal de Kegelmorielje nog vele jaren op de Riethoek te vinden zijn. Neem ook eens een kijkje op de website van de beheerder van dit terrein, natuurvereniging de Ruige Hof www.deruigehof.nl .

Tekst en foto's: Els Trautwein, Nederlandse Mycologische Vereniging