Zwarte bekerzwam

Terugblik op 2010, nog steeds geen paddenstoelensoort beschermd

Nederlandse Mycologische Vereniging
29-DEC-2010 - Een aantal nieuwe en verdwenen gedachte soorten liet zich dit jaar in Nederland zien en fotograferen. Toch betekent dit in het algemeen niet dat het goed gaat met de paddenstoelen in Nederland. Opvallend is nog steeds het gebrek aan bescherming. Geen enkele soort paddenstoel wordt beschermd in Nederland. Dat is merkwaardig, omdat er in Nederland paddenstoelen voorkomen die in ons land een groot deel van hun Europese verspreidingsgebied hebben.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Een aantal nieuwe en verdwenen gedachte soorten liet zich dit jaar in Nederland zien en fotograferen. Toch betekent dit in het algemeen niet dat het goed gaat met de paddenstoelen in Nederland. Opvallend is nog steeds het gebrek aan bescherming. Geen enkele soort paddenstoel wordt beschermd in Nederland. Dat is merkwaardig, omdat er in Nederland paddenstoelen voorkomen die in ons land een groot deel van hun Europese verspreidingsgebied hebben.

Ook in 2010 zijn enkele soorten paddenstoelen, na een lange afwezigheid van soms
wel vijftig jaar, opnieuw in Nederland gevonden. Andere soorten zijn pas voor de eerste keer gevonden en maken wellicht een opmars vanuit andere landen door klimaatverandering of liften toevallig mee met vervoer van goederen. Een voorbeeld hiervan is de ook weer in 2010 verschenen Traliestinkzwam die vrijwel uitsluitend in de directe omgeving van vanuit het buitenland ingevoerde bamboe gevonden wordt.

Links boven: Denne-eekhoorntjesbrood (foto: Martijn Oud); rechts boven: Coccomyces tumidus (foto: Atte van de Berg); links onder: Phaeocollybia christianae (foto: Martijn Oud); rechts onder: Roestrode ringboleet (foto: Robbert Vlagsma)

Betekent het feit dat er nieuwe paddestoelen gevonden worden nu dat het beter gaat met de paddenstoelen in Nederland? Zes van de in dit bericht afgebeelde voor Nederland nieuwe soorten komen uit dennenbossen. Vijf ervan worden direct bedreigd door het omvormingsbeleid van Nederlands grootste bosbezitters. Bij het omvormingsbeleid worden dennenbossen omgevormd naar loofbossen. Pholiota pinicola, Phaeocollybia christinae en Phaeocollybia lugubris (niet alledrie afgebeeld) zijn in hetzelfde dennenbos gevonden. Een bos op zeer arm zand en begroeid met rendiermos. Deze biotoop is door vermesting en vervuiling uiterst zeldzaam geworden. Een andere nieuwe soort werd gevonden in een greppel naast een maïsakker. Wellicht een soort die het onder deze omstandigheden beter doet. Gevoelige en kritische soorten paddenstoelen lijken door te gaan met uitsterven, terwijl minder gevoelige en minder kritische soorten het voor het zeggen krijgen.

Links boven: Hemimycena, nieuwe soort (foto: Menno Boomsluiter); rechts boven: Spatelzwam (foto: Bert Oving); links onder: Zwarte bekerzwam (foto: Robbert Vlagsma); rechts onder: Hyphodiscus sericeus (foto: Stip Helleman)

Hoewel in Nederland vele planten, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, insecten en zelfs een slak beschermd worden door de Flora en Faunawet is dat nog steeds niet het geval voor enige soort paddenstoel. En dat terwijl er in Nederland paddenstoelen voorkomen die in ons land een groot deel van hun Europese verspreidingsgebied hebben!
Hopelijk zal daar in 2011 verandering in komen.

Tekst : Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Martijn Oud, Atte van de Berg, Robbert Vlagsma, Menno Boomsluiter, Bert Oving en Stip Helleman