Hoe gaat het met de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland?

Stichting RAVON
15-DEC-2020 - De eerste RAVON-balans is verschenen. Hierin worden voor het eerst de belangrijkste trends en verspreidingspatronen voor reptielen, amfibieën en vissen gebundeld in één helder overzicht. Verder gaan we in op thema’s zoals droogte en stikstof en hun effecten op deze soorten. Ook komen de vrijwilligers aan het woord, die de achterliggende gegevens in het veld verzameld hebben.

Zowel goed als verontrustend nieuws

Adder. Veel van de belangrijkste leefgebieden van reptielen liggen in stikstofgevoelige natuur

In de RAVON-balans wordt aangegeven hoe de Nederlandse reptielen, amfibieën en vissen het doen. Gaan ze vooruit, achteruit of zijn ze stabiel? Daarnaast geven we aan wat invloed heeft op het voorkomen van de soorten. Hieronder de belangrijkste onderwerpen en thema's. 

De RAVON-balans downloaden kan hier.

Stikstof en droogte

De veel te grote hoeveelheden stikstof, die in het landelijk gebied en onze natuurgebieden neerkomen, hebben grote gevolgen; ook voor 'onze' soorten. Ook droogte komt aan bod in de RAVON-balans. Na drie uitermate droge zomers, met droogvallende beken, vennen en poelen, is het nog duidelijker dat we echt toe moeten naar een andere omgang met en beheer van water.

Padden

Droogte zet beekvissen en amfibieën onder druk

Verder bespreken we de resultaten van meer dan tien jaar paddenoverzetten. Uit de tellingen komt een verontrustend beeld van één van onze meest algemene amfibieën naar voren: sinds de start van Padden.nu in 2008 zijn op de overzetlocaties de aantallen gewone padden gehalveerd.

Glasaalmonitoring

De glasaalmonitoring loopt inmiddels zes jaar en sinds dit jaar wordt de gehele Nederlandse kustlijn gemonitord op vele tientallen plaatsen, met een paar honderd vrijwilligers.

Dit is zelfs op Europees niveau een uniek meetnet. Dankzij de tellingen hebben we goed inzicht in de intrek van glasaal. Deze blijkt op een historisch laag niveau te liggen.

Ook goed nieuws

Rond diverse soorten en thema’s is ook goed nieuws te melden. Zo zijn er tientallen poelen opgeknapt binnen het project Poelen.nu, helpen verbindingen voor reptielen echt, onder meer voor gladde slangen in Noord-Brabant, zijn er acties ingezet voor de paling en zijn er amfibieëntunnels gerealiseerd bij de Pollen in Vriezenveen.

De verspreiding van de bittervoorn in Nederland neemt toe

Gegevens grotendeels met vrijwilligers verzameld

De omslag van de RAVON-balans

RAVON verzamelt, met haar vrijwilligers en werkgroepen, al decennia betrouwbare informatie over de amfibieën, reptielen en vissen van Nederland. Met zowel intensieve als meer laagdrempelige vrijwilligersprojecten, zoals de landelijke meetprogramma’s (monitoring en verspreidingsonderzoek), Kruisnetmonitoring, via Padden.nu, Tuintelling.nl en Broeihopen.nl, brengen wij in beeld hoe het met deze soortgroepen gaat. Dat is waardevolle informatie voor beleidsmakers, beheerders en onderzoekers. Hulde en dank daarom, aan deze grote en deskundige groep waarnemers!

PBCF en NEM

Dankzij bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM) zijn al deze gegevens nu gebundeld in de eerste RAVON-balans.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelger Herder.

 

Tekst: Jelger Herder & Jeroen van Delft, RAVON
Foto's: Jelger Herder; Blikonderwater; RAVON