Vlinder mee 2012

Klimaat beinvloedt vlinders

3-AUG-2012 - Het wordt steeds duidelijker dat klimaatverandering niet alleen leidt tot een stijging van de gemiddelde temperatuur maar ook tot meer extreme en onvoorspelbare weersomstandigheden. Zo kenden we dit jaar een record warme maand maart, terwijl de rest van de lente dan weer zeer koud en nat was, helemaal het omgekeerde van het voorjaar van 2011. Wat de effecten hiervan zijn op dagvlinders is nog helemaal niet duidelijk. Maar dat ze er zijn is zeker.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Het wordt steeds duidelijker dat klimaatverandering niet alleen leidt tot een stijging van de gemiddelde temperatuur maar ook tot meer extreme en onvoorspelbare weersomstandigheden. Zo kenden we dit jaar een record warme maand maart, terwijl de rest van de lente dan weer zeer koud en nat was, helemaal het omgekeerde van het voorjaar van 2011. Wat de effecten hiervan zijn op dagvlinders is nog helemaal niet duidelijk. Maar dat ze er zijn, is zeker.

Met de tuinvlindertelling worden sinds 2007 cijfers verzameld uit Vlaamse, Waalse en Nederlandse tuinen. Zowel het jaarlijkse telweekend als de maandelijkse tellingen dragen hieraan bij. Daarnaast komen er dagelijks meldingen binnen van dagvlinders via www.waarnemingen.be en is er een vlinderdatabank met waardevolle historische meldingen en monitoringgegevens.

Foto: NatuurpuntUit al die informatie blijkt dat soorten heel verschillend kunnen reageren op weer en klimaat. Voor bijvoorbeeld zandoogjes kan een vochtig voorjaar zorgen voor betere groei van grassen, het voedsel van hun rupsen. Hevige onweders en overstromingen in de zomer, kunnen voor populaties van kwetsbare soorten als het Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon) dan weer de doodsteek betekenen.

Een aantal soorten heeft dit jaar zijn vliegperiode uitgesteld door het koude weer. Zo zijn de Dagpauwogen (Aglais io) twee weken later dan gemiddeld, maar ze vliegen nu wel in redelijke aantallen.

Andere soorten hebben er meer problemen mee. Koel en vochtig weer tijdens hun vliegperiode kan hen verhinderen om rond te vliegen en zich succesvol voort te planten. Zo werden er dit voorjaar maar 1/3 van de Icarusblauwtjes (Polyommatus icarus) gemeld van vorig jaar. Ook Koninginnenpages (Papilio machaon) zijn er heel weinig te zien. Of deze soorten zich deze zomer nog kunnen herstellen, is maar zeer de vraag.

Voor de ene soort voorspellen de gevolgen van klimaatverandering vermoedelijk een rampscenario, terwijl andere soorten er minder of geen last van zullen ondervinden.

De cijfers van het vlindertelweekend van 4 & 5 augustus zijn heel belangrijk om dit allemaal beter te kunnen inschatten. Hopelijk telt u dus ook (weer) mee dit jaar!

Alle info op www.vlindermee.be

Tekst: Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie