Welke vlinder zit het meest in uw tuin?

De Vlinderstichting
4-AUG-2012 - Dit weekend wordt weer de landelijke tuinvlindertelling gehouden. Tijdens tellingen in voorgaande jaren waren kleine vos en distelvlinder de meest getelde soorten. Dit jaar lijkt dat anders te zijn. Klein koolwitje en dagpauwoog zijn ook kansrijke kandidaten.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Dit weekend wordt weer de landelijke tuinvlindertelling gehouden. Tijdens tellingen in voorgaande jaren waren kleine vos en distelvlinder de meest getelde soorten. Dit jaar lijkt dat anders te zijn. Klein koolwitje en dagpauwoog zijn ook kansrijke kandidaten.

Dagpauwoog is goede kandidaat voor de eerste plaats (foto: Kars Veling)Het aantal vlinders dat momenteel wordt gemeld blijft achter vergeleken met voorgaande jaren. Of dat reden is voor grote zorgen moet nog worden bezien. Mogelijk dat de vlinders alleen later zijn dan andere jaren. Bij de dagpauwoog bijvoorbeeld zien we dat deze zeker twee weken later vliegt dan normaal. De landelijke tuinvlindertelling die dit weekend, 4 en 5 augustus, voor de vierde maal wordt gehouden zal meer duidelijkheid verschaffen. Tijdens deze telling wordt in duizenden tuinen gekeken welke vlinders er voorkomen. Er zijn ongeveer 20 soorten die men vaak in tuinen te zien krijgt. Het gaat dan om wat mobielere soorten die niet vreselijk kritisch zijn. De soorten die heel specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving en die niet ver vliegen vinden we alleen in natuurgebieden, waar aan die speciale eisen wordt voldaan.

Het bont zandoogje is de underdog (foto: Kars Veling)De meeste van die tuinvlinders zijn bekende en makkelijk te herkennen soorten. De dagpauwoog, met de prachtige dieprode kleur en felgekleurde ogen is op dit moment redelijk veel aanwezig en de verwachting is dat de soort in veel tuinen zal worden aangetroffen. Ook de koolwitjes vliegen redelijk. Hier moet nog wel even worden gekeken om welke soort het gaat, want er komen hier drie soorten voor. Het klein koolwitje is de meest talrijke soort op dit moment, maar ook klein geaderd witje en groot koolwitje laten zich wel in tuinen zien. Het bont zandoogje is niet echt een tuinvlinder, maar deze soort is de afgelopen jaren zeer sterk uitgebreid en nu is hij ook in tuinen veel aanwezig. Ook deze vlinder kon best een gooi doen naar het goud in de tuinvlindertelling dit jaar. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen aan deze telling. Minimaal een kwartier in je tuin op zoek naar vlinders en per soort het maximum aantal dat je tegelijkertijd hebt gezien doorgeven via de website is alles. Om de vlinders te herkennen is er een zoekkaart te downloaden waarop alle tuinvlinders staan afgebeeld. Dus: VLINDERMEE.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting