Europese rivierkreeft

Reddingsplan voor Europese rivierkreeft

3-DEC-2012 - Maar liefst twintig organisaties hebben de handen ineen geslagen om de Europese rivierkreeft voor Nederland te behouden. De Maar liefst 20 organisaties hebben de handen ineen geslagen om de Europese rivierkreeft voor Nederland te behouden. De Europese rivierkreeft is een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. De enige bekende plek waar deze kreeft voorkomt ligt op een landgoed van het Geldersch Landschap. Zonder ingrijpen zal de populatie niet overleven.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Maar liefst twintig organisaties hebben de handen ineen geslagen om de Europese rivierkreeft voor Nederland te behouden. De Europese rivierkreeft  is een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. De enige bekende plek waar deze kreeft voorkomt ligt op een landgoed van het Geldersch Landschap. Zonder ingrijpen zal de populatie niet overleven.

Om de Europese rivierkreeft (Astacus astacus) uit de gevarenzone te halen heeft Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een visie opgesteld om te komen tot herstel van deze bedreigde soort in Nederland in duurzame populaties. Deze visie bestaat uit vier V’s, namelijk Vaststellen, Veiligstellen, Versterken en Veilige leefgebieden. Belangrijk element daarbij is het vergroten van de populatie door gerichte kweek. Ook moeten er ten minste tien locaties komen waarin de Europese rivierkreeft zich blijvend kan vestigen. Na het realiseren van deze tien locaties zal de rivierkreeft in minimaal twee beeksystemen worden geherintroduceerd.

Europese rivierkreeft (foto: Fabrice Ottburg)
Dit traject is door Alterra samen met het Geldersch Landschap ingezet. De laatste bestaande populatie wordt jaarrond gemonitord en inmiddels is gestart met een kweekprogramma. Aan de hand van een kleine kweekgroep zijn de eerste jonge kreeften in 2012 geboren. In 2013 wordt de kweek verder opgeschaald, en worden de eerste potentiele uitzetlocaties onderzocht. Hier worden aan het eind van de zomer de eerste juveniele kreeften uitgezet.

Om dit te realiseren werken Alterra en het Geldersch Landschap samen met een groot aantal partners, die in financiële en/of materiele zin een bijdrage leveren. Dit zijn (in alfabetische volgorde): Gaia Zoo, gemeente Kerkrade, Landschap Overijssel, provincie Gelderland, provincie Limburg, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Stichting De Marke, Stichting Zabawas, Vereniging Natuurmonumenten, waterschap Brabantse Delta, waterschap Peel en Maasvallei, waterschap Regge en Dinkel, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland, waterschap Roer en Overmaas, waterschap Vallei & Eem en waterschap Veluwe.

Klik hier voor het gehele rapport: Europese rivierkreeften in Nederland
Vaststellen, veiligstellen, versterken en veilige leefgebieden.

Tekst en foto: Fabrice Ottburg (fabrice.ottburg@wur.nl), Persbericht Alterra Wageningen UR