Boswitje

Boswitje koloniseert oude stortplaats

12-SEP-2013 - Het Boswitje is één van de vlindersoorten waarvan – volgens voorspellingmodellen – verwacht wordt dat het klimaat in België tegen 2050 veel geschikter wordt, zo lezen we in de nieuwe vlinderatlas.De publicatie van deze bevindingen was nog niet koud of er werd een mooie populatie ontdekt in Oost-Brabant, een regio die voor het Boswitje als kansrijk gebied naar voren geschoven wordt.

Bericht uitgegeven door Natuurbericht [land] op [publicatiedatum]

Het Boswitje is één van de vlindersoorten waarvan – volgens voorspellingmodellen – verwacht wordt dat het klimaat in België tegen 2050 veel geschikter wordt, zo lezen we in de nieuwe vlinderatlas.De publicatie van deze bevindingen was nog niet koud of er werd een mooie populatie ontdekt in Oost-Brabant, een regio die voor het Boswitje als kansrijk gebied naar voren geschoven wordt.

Verrassend genoeg werden de Boswitjes aangetroffen op een kunstmatig gecreëerd terrein, dat sedert ruim tien jaar als natuurgebied werd heringericht.
Op de oude stortplaats in Pellenberg werden bij momentopnames in juli en augustus tot twintig Boswitjes geteld, zonder dat daarbij het hele terrein minutieus werd uitgekamd.
Het aanzienlijk opgehoogde terrein werd deels beplant met gemengde loofbomen en struikgewassen. Aangrenzend bevindt er zich een open en hellend gedeelte. Een warm hoekje waarin een pioniersvegetatie met een massa vlinderbloemigen spontaan tot ontwikkeling komt.

Boswitje op Akkerdistel (foto: Gerda Van Hoovels)

Waardplanten voor het Boswitje, zoals Vogelwikke en Gewone rolklaver, zijn alom aanwezig in een verscheidenheid aan groeiomstandigheden (zonnig, beschaduwd). Ook Veldlathyrus duikt hier en daar op. Ook andere aanwezige vlinderbloemigen als Graslathyrus en Bonte wikke komen mogelijk in aanmerking voor eiafzet.

De vestiging van het Boswitje in Pellenberg heeft naar alle waarschijnlijkheid reeds enkele jaren geleden plaatsgevonden, maar werd pas dit jaar per toeval ontdekt.
Samen met de terreinbeheerders wordt er gekeken naar de uitwerking van een duurzaam, soortgericht beheer. Het zal o.a. zaak zijn om de pioniersvegetatie zo veel mogelijk te behouden door de natuurlijke successie tegen te gaan.
Enkele kilometers ten zuidoosten van Pellenberg dook in de Maelendriesbeekvallei alvast ook een exemplaar op. In 2010 en 2011 werden in het Walenbos – ook op een boogscheut van Pellenberg - meerdere exemplaren waargenomen.
Daarnaast werd dit jaar, in het kader van de opmaak van een bermbeheerplan voor de E314, een kleine populatie ontdekt in het afritcomplex van Bekkevoort. Dit illustreert dat ecologisch bermbeheer zijn vruchten afwerpt.
De aanzet voor de verdere verspreiding van het Boswitje in Oost-Brabant lijkt bij deze alvast gegeven te zijn.

Boswitje (foto: Diane Appels)

Buiten het gekende Limburgse areaal en de vestiging in Oost-Brabant fladderden er in 2013 ook op andere plaatsen in Vlaanderen Boswitjes rond; in bosreservaat Sevendonk te Kasterlee (Antwerpen), in tuinen te Wezel (Antwerpen) en in het bosrijke Tervuren werd telkens één exemplaar waargenomen, waarbij van het exemplaar in Wezel meteen ook een eiafzet op Veldlathyrus werd gevonden.

Tekst: Gerda Van Hoovels & Koen Berwaerts,  Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelsteek
Foto's: Gerda Van Hoovels & Diane Appels