bloemrijke berm - primair

Ook over naar meer ecologisch beheer van bermen en groenstroken?

De Vlinderstichting
10-OKT-2022 - Steeds meer gemeenten, provincies, waterschappen en andere beheerders zijn zich bewust van de problemen met biodiversiteit in Nederland en de insectensterfte. En steeds meer beheerders willen daar ook echt iets tegen doen. Er liggen grote kansen in de vele duizenden kilometers wegbermen, dijken en leidingstroken. Met een aangepast beheer kan de biodiversiteit daar sterk toenemen.

Bloemrijke bermen zijn goed voor vlinders en andere insectenIn 2019 is door De Vlinderstichting, in samenwerking met de Stichting Groenkeur, Kleurkeur in het leven geroepen. Kleurkeur staat voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Aannemers kunnen dit certificaat behalen als ze in de uitvoering van (maai) opdrachten rekening houden met flora en fauna door zich te houden aan de richtlijnen van Kleurkeur. In die richtlijnen staat onder andere dat bij iedere maaibeurt 15 tot 30 procent moet blijven staan, en het klepelen en laten liggen van het maaisel is niet toegestaan. Het personeel van de aannemer wordt ook geschoold. Bij de uitvoering van een maaiproject onder Kleurkeur is minimaal een van de uitvoerders gecertificeerd. Een gemeente of andere opdrachtgever weet dus dat het beheer wordt uitgevoerd door mensen die weten wat ecologisch bermbeheer inhoudt. Ze hebben daar zelf ook actief mee te maken, want voor een opdracht in Kleurkeur moet een beheerplan worden opgesteld. Dat gebeurt in nauw overleg tussen de opdrachtgever, zoals een gemeente, en de opdrachtnemer: een aannemer of loonbedrijf.

Door aangepast beheer worden bermen veel bloemrijker: kleuriger

Ook voor de gebruikers van de wegen en dijken is een kleurrijke berm aantrekkelijkSteeds meer gemeenten vragen in de aanbesteding van maaiopdrachten om Kleurkeur, maar er zijn er ook nog veel die dat niet doen. Dat kan zijn omdat ze (nog) niet met ecologisch beheer aan de gang willen. Of het is onwennigheid en misschien zelfs angst om over te schakelen. Op de kennisdag die onlangs werd gehouden bleek dat verandering niet altijd vanzelf gaat. En dat gewenning, maar vooral heldere eerlijke en tijdige communicatie, zowel intern als extern, van groot belang is.

Inspiratiesessie 

Veel gemeenten willen graag iets doen aan ecologisch bermbeheer. Ze weten alleen niet zo goed waar en hoe ze moeten beginnen, en of Kleurkeur daarin een hulpmiddel kan zijn. In een online bijeenkomst hopen we daarop antwoord te kunnen geven. Aan deelname aan deze inspiratiesessie zijn geen kosten verbonden.

Wanneer: Woensdag 9 november om 10.00 uur
Waar: Online Zoom-presentatie
Voor wie: Voor medewerkers van gemeenten en anderen, die graag wat meer willen weten over ecologisch beheer van bermen en groenstroken onder Kleurkeur
Aanmelden: Op de website van De Vlinderstichting

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting