Ecochopper - primair

Kennisdag: meer biodiversiteit in wegbermen door innovaties

De Vlinderstichting
31-MRT-2022 - Meer biodiversiteit in bermen is een actueel onderwerp. Er is gelukkig veel aandacht voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken, maar er zijn zeker ook nog uitdagingen. Hoe voorkomen we grote negatieve impact op biodiversiteit, maar ook op milieu en bodem? Op de Kleurkeur Kennisdag Ecologisch bermbeheer gaan we hierop in en zien we mogelijke oplossingen in het veld aan het werk.

Ecologisch bermbeheer krijgt gelukkig weer veel aandachtBinnen het natuurvriendelijke beheer van bermen is het gebruikelijk om na het maaien het maaisel even te laten liggen, het vervolgens nog eens te schudden en na een paar dagen af te voeren. Dit betekent dat er drie werkgangen zijn. Dat is zeker niet positief vanuit milieuoogpunt, zoals de CO2-uitstoot, maar ook niet voor het voorkomen van negatieve invloed op de bodem. Als je driemaal een berm in moet met (zwaar) materieel, dan is dat niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de bodem en het bodemleven, dat is de basis waarop de planten- en dierenwereld in de bermvegetatie gedijen. Er is dan ook een grote groep voorstander van het gebruik van een maai-zuigcombinatie. Deze klepelt de plantengroei en zuigt deze in een werkgang op. Snel, efficiënt, goedkoop en beter voor het milieu en de bodem! Er kleeft alleen een groot nadeel aan het klepelen van de bermvegetatie. Dat is dat er een zeer grote sterfte optreedt onder het dierenleven. Klepelen is verhakselen en dat gebeurt met de vegetatie, maar ook met de rupsen, sprinkhanen en andere dieren die in de berm leven.

Deze rups heeft de maai-zuigbeurt met een nieuwe maaimachine overleefdUit proeven is gebleken dat bij klepelen er een sterfte optreedt van meer dan negentig procent,  dit betekent een enorme aanslag op het dierenleven. Bovendien wordt door de maai-zuigcombinatie het geklepelde materiaal opgezogen. Dat dient met een flinke zuigkracht te gebeuren. Daardoor worden ook zaden en eventueel overlevende insecten opgezogen en verwijderd. Zie hier het grote dilemma: goed voor het milieu en de bodem, maar slecht voor het dierenleven. Een machinist die dagelijks met zo’n maai-zuigcombinatie werkt, verwoordde het heel treffend: “Het is harstikke efficiënt en snel, maar je moordt alles dood”! Gelukkig zien ook de fabrikanten van maaimachines dat er steeds meer aandacht komt voor biodiversiteit en er zijn allerlei ontwikkelingen op de markt. Zo zijn er schotelmaaiers, die het gewas afsnijden en zo veel minder sterfte veroorzaken. Na het afsnijden wordt het gemaaide verhakseld en in een werkgang afgezuigd, maar met nauwelijks zuigkracht dichtbij de bodem, zodat zaden en overlevende dieren kunnen ontkomen. En er zijn nog veel meer innovaties die het ecologisch beheer de komende jaren verder zullen faciliteren en stimuleren.

Kennisdag Ecologisch bermbeheer

Over deze innovaties, in bijvoorbeeld maaimachines, gaat de Kennisdag Ecologisch Bermbeheer die op vrijdag 22 april van 12.30 – 16.45 uur wordt gehouden. Gemeenten, waterschappen, aannemers en loonbedrijven zijn te gast bij Aannemersbedrijf Van der Weerd Grafhorst. Na een boeiend binnenprogramma is er ook een locatie waar een aantal innovaties ‘aan het werk zijn’, zodat we in de praktijk hun werking kunnen zien.

Meer informatie en aanmelden

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting