berm met eerste kleurkeuroorkonde - primair

Kleurkeur: eerste bedrijf met succesvolle audit

De Vlinderstichting
2-JUL-2020 - Op 19 juni heeft het eerste bedrijf de audit Kleurkeur succesvol afgerond: ‘De Heer land en water’ uit Polsbroek. Zij zijn hiermee in het bezit van de oorkonde ‘Groenvoorziening met Kleurkeur’ dat zij in samenwerking met provincie Gelderland als opdrachtgever behaalden. Er zijn nog veel meer bedrijven actief met Kleurkeur bezig en hopelijk zien we dit op korte termijn terug in biodiverse bermen.

Medewerkers van De Heer land en water, de provincie Gelderland en MPS-ECAS bij de overhandiging van de oorkondeMarco van Vliet, projectleider bij De Heer land en water BV ontving de oorkonde uit handen van Titia Wolterbeek van De Vlinderstichting en Dick Oosthoek van Stichting Groenkeur. Deze oorkonde staat voor ecologisch bermbeheer dat de biodiversiteit bevordert. Om de oorkonde te kunnen behalen, volgden de medewerkers van het bedrijf de speciale cursus bij De Vlinderstichting. Daarnaast implementeerde De Heer land en water Kleurkeur-eisen binnen het bedrijf. In opdracht van de provincie Gelderland beheert het bedrijf de bermen langs provinciale wegen binnen het gebied Vallei en Veluwe. Binnen dit bestek voert De Heer land en water maaiwerkzaamheden volgens de Kleurkeur-richtlijn uit en ze stelde, samen met de provincie, een beheerplan op. Certificatie-instelling MPS-ECAS heeft als onafhankelijke auditor de papieren en werkzaamheden beoordeeld. Colin Maas, Manager Auditing bij MPS-ECAS, is dan ook blij dat het bedrijf op deze manier kan bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit.

Bermbeheer

De provincie Gelderland neemt actief deel aan de ontwikkeling van Kleurkeur en stimuleert het gebruik daarvan langs haar eigen wegen en bij gemeentes en waterschappen in de provincie. “We zijn daarom blij dat niet alleen de cursus wordt gevolgd, maar een aannemer verder gaat en het certificaat haalt. We verwachten dat niet alleen onze eigen bermen, maar meer wegbermen hiervan zullen profiteren.” Ook Marco van Vliet is tevreden: “Het is goed dat er een richtlijn is gekomen waarvoor aannemers zich kunnen certificeren. De Heer land en water is al langer bezig met het beheren van bermen op een wijze die de biodiversiteit vergroot. Onder andere voor de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Utrecht zijn verschillende pilots uitgevoerd. Met de richtlijnen van Kleurkeur kunnen we hier in de toekomst nog beter invulling aan geven. Wij merken dat opdrachtgevers steeds meer belang hechten aan ecologisch bermbeheer. Door de certificering kunnen bedrijven met bewezen ervaring zich onderscheiden.”

Bedrijven die met Kleurkeur werken zorgen voor bloemrijke biodiverse bermen

Om te voldoen aan de eisen van kleurkeur moeten de medewerkers de cursus met succes afronden

Veel belangstelling

Meerdere bedrijven zijn zich, samen met hun opdrachtgever, aan het klaarmaken voor ecologisch bermbeheer binnen de richtlijn Kleurkeur. De Vlinderstichting heeft al zo’n 250 diploma’s afgegeven aan mensen die de cursus Kleurkeur basis hebben gevolgd. In de komende maanden volgen nog eens meer dan 150 mensen de opleiding. Zij werken voor verschillende Groenkeur-bedrijven en overheden. “Er is al jarenlang vraag naar borging van de kwaliteit van ecologisch bermbeheer,” stelt Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting. “Wanneer doe je het bermbeheer goed voor planten en dieren als bedrijf en als opdrachtgever? Met Kleurkeur hebben wij een nieuwe standaard gemaakt voor ecologisch bermbeheer. Wij zijn blij dat deze goed blijkt aan te sluiten bij de praktijk. Hiermee gaan we de komende jaren het verschil maken voor de biodiversiteit in bermen en daarbuiten.”

Tot 4 juli kunt u nog een ‘goede’ bermbeheerder nomineren voor de prestigieuze BovensteBesteBermbeheerder2020 trofee.

Meer informatie

Tekst: Dick Oosthoek, Stichting Groenkeur, Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Stichting Groenkeur & Kars Veling