kleurkeurdijk - Primair

Al honderd gediplomeerde Kleurkeurders

De Vlinderstichting
3-FEB-2020 - Vorig najaar werd Kleurkeur geïntroduceerd. Met Kleurkeur, onderdeel van Groenkeur, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers actief aan de slag met een beheer van bermen en groenstroken waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Deze winter zijn de eerste cursussen gegeven en hebben de eerste honderd cursisten met succes het examen gedaan.

Gefaseerd maaien is belangrijk binnen KleurkeurBermen en groenstroken maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen steeds belangrijker. Zeldzame planten en dieren, zoals het rood bosvogeltje (een orchidee) en het donker pimpernelblauwtje (een vlinder) zijn in Nederland soms zelfs alleen uit wegbermen bekend. Ook voor bijen is het belangrijk leefgebied, maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten. Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren, vindt De Vlinderstichting. De richtlijnen van Kleurkeur geven inzicht in de normen die zijn opgenomen om biodiversiteit in bermen te verbeteren. Dit document kunt u gratis digitaal aanvragen.

Bloemrijke bermen kunnen ook, of zelfs juist in het stedelijk gebiedEr is veel vraag naar een goede omschrijving van ecologisch bermbeheer. Wat houdt het in en waar moeten mensen op de trekker rekening mee houden? Dergelijke vragen worden geregeld gesteld aan De Vlinderstichting, bijvoorbeeld vanuit de infrabeheerders in de Green Deal Infranatuur, overheden en aannemers. Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen. Het werken met Kleurkeur kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Inmiddels zijn er al veel cursussen gegeven, zowel met open inschrijving als ‘incompany’ bij gemeenten en aannemersbedrijven. De cursus wordt afgesloten met een examen en al meer dan honderd mensen hebben dat succesvol gemaakt. Op 18 maart is er een kennisdag waarvoor iedereen zich op kan geven. Hier wordt onder andere ingegaan op mozaïekmaaien, de eikenprocessierups en hoe je de collega’s mee kunt krijgen in een natuurvriendelijker beheer. Het programma staat op de website van De Vlinderstichting. Daar staat ook een link om je op te geven.

Meer informatie

Tekst: Kleurkeur, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling