boommarter

Boommarter bezig aan Vlaamse opmars?

18-OKT-2012 - De Makegemse Bossen in Merelbeke hebben er weer een attractie bij: op 28 juni 2012 fotografeerde een buurtbewoner er een Boommarter; alweer een topsoort in dit ecologisch zeer waardevolle boscomplex.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

De Makegemse Bossen in Merelbeke hebben er weer een attractie bij: op 28 juni 2012 fotografeerde een buurtbewoner er een Boommarter, alweer een topsoort in dit ecologisch zeer waardevolle boscomplex.

Op 28 juni 2012 werd Franky Slock om 23:25 gealarmeerd door aanhoudend geblaf van zijn hond. De oorzaak: een marter onder een woonwagen. De marter vluchtte een nabijgelegen boom in. Op zich hoeft een waarneming van een marter niet te verbazen: Steenmarter, Bunzing, Wezel en Hermelijn komen alle voor in de Makegemse Bossen. Gelukkig kon Franky enkele foto’s nemen van het dier. Toen deze beelden werden voorgelegd aan Koen Van Den Berge en Jan Gouwy, marterspecialisten van het INBO, werd meteen duidelijk dat het om een Boommarter (Martes martes) ging.

Boommarter aan de rand van de Makegemse Bossen. De opvallend grote oren, hoog op de kop (en niet zijdelings zoals bij Steenmarter) maakten de determinatie als Boommarter sluitend. Zondermeer een van de meest opmerkelijk boommarterwaarnemingen van de voorbije jaren. (foto: Francky Slock)

‘Deze beelden vormen uniek bewijsmateriaal van de (op zijn minste tijdelijke) aanwezigheid van Boommarters in het hart van Oost-Vlaanderen, even ten zuiden van Gent’ zeggen Van Den Berge en Gouwy. In vogelvlucht liggen de Makegemse bossen op een 30-tal km ten zuidwesten van de bossen rond Sinaai, de dichtstbijzijnde plek waar de soort zich (minstens sinds 2000) voortplant. Een waarneming aan de rand van de Makegemse Bossen is best opmerkelijk, zeggen de marterspecialisten. ‘Tussen Sinaai en Merelbeke liggen de twee drukste autostrades van België (E40 en E17), de Schelde, vele drukke verbindingswegen, zeer veel lintbebouwing en vooral bitter weinig bosgebieden. Dispersie vanuit Sinaai naar Merelbeke ligt dan ook niet voor de hand. Deze waarneming is een van de meest verrassende boommarterwaarnemingen van de laatste jaren. Het wordt afwachten of de soort er zich zal kunnen handhaven want het valt uiteraard niet uit te sluiten dat het hier om een zwerver gaat.’

In elk geval lijken Boommarters aan een voorzichtige opmars bezig. De soort werd in Vlaanderen voor het eerst vastgesteld in maart 1966, toen tussen Ursel en Maldegem een exemplaar werd gevangen in een klem. Sinds in 1997 het Marternetwerk werd opgericht met als doel doodgereden marterachtigen in Vlaanderen  in te zamelen, werden al 15 dode Boommarters ingezameld. Peanuts vergeleken met de 1.860 Bunzings en 1.200 Steenmarters die in diezelfde periode werden ingezameld. Toch lijkt er zich een licht stijgende trend af te tekenen. Steeds meer feiten lijken aan te tonen dat er voor Boommarters misschien wel een Vlaamse toekomst is weggelegd. Opmerkelijk zijn bv. de twee recente verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen: één op 30 april 2012 in Loppem, een tweede op 12 juni 2012 in Waardamme (Oostkamp). Op 28 augustus werd in het nabijgelegen natuurgebied Doeveren een exemplaar gekiekt met een fotoval. Vermoedelijk weet dus een kleine populatie stand te houden in de bossen van het Brugse Houtland. Samen met de recente waarnemingen in het Meerdaalwoud en in westelijk Henegouwen (bossen tussen Beloeil en Stambruges) groeit de hoop dat de Boommarter in Vlaanderen gekomen is om te blijven. Meer info over deze recente gevallen lees je in het laatste nummer van Marternieuws.

De Boommarter die op 12 juni 2012 in Waardamme als verkeersslachtoffer werd aangetroffen. (foto: INBO) 

In elk geval vormen de Makegemse Bossen een ideaal habitat. De grote, structuurrijke eiken-beukenbossen bieden er voldoende dagrust- en voortplantingsplaatsen (holle bomen) en een duurzaam voedselaanbod. Met soorten als Middelste Bonte Specht, Zwarte Specht, Wespendief, Franjestaart, Kamsalamander, Hazelworm, Echt geoord veenmos, Tweenervige zegge, Donkere iepenuil en Coureurmotje behoort dit boscomplex zonder twijfel tot de ecologisch meest waardevolle van Vlaanderen. Een parel om zorgzaam mee om te springen!

Tekst: Koen Van Den Berge, Jan Gouwy (INBO), Dominique Verbelen (Natuur.studie)
Foto’s: Franky Slock, INBO