Zandhagedis Brouwersdam aug 2012

Ondernemende zandhagedis op de Brouwersdam

Stichting RAVON
5-SEP-2012 - Op zomerse dagen zijn zandhagedissen zeer ondernemend. Zo blijkt uit de waarneming van een badgast op de Brouwersdam (ZL): ze trof een prachtige zandhagedis aan in haar strandtent.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Op zomerse dagen zijn zandhagedissen zeer ondernemend. Zo blijkt uit de waarneming van een badgast op de Brouwersdam (ZL): ze trof een prachtige zandhagedis aan in haar strandtent.

Het is bekend dat zandhagedissen voorkomen in de zeereep op de Brouwersdam, maar ze worden slechts zelden waargenomen. De laatste vijf jaren waren ze helemaal niet meer gemeld. Deze zandhagedis leeft in het gedeelte waar de boten te water worden gelaten.

Zandhagedis op de Brouwersdam, augustus 2012 (foto: José Lako)

De zandhagedis (Lacerta agilis) komt in Nederland vooral voor op heideterreinen op hogere zandgronden in het oosten, zuiden en midden van ons land en in de duinen ten noorden van Zeeland. Het is een vrij robuust gebouwde hagedis. Zeer opvallend zijn de groene flanken van de mannetjes in het voorjaar. Voor het leggen van eieren kiezen de vrouwtjes zonnige, onbegroeide zandige plekken. De eitjes worden op vijf tot twintig centimeter diepte ingegraven. De warmte van de zon zorgt dan voor verdere ontwikkeling van de eieren.

Verspreiding zandhagedis periode 2001-2009 (grijze vlakjes) en 2010 (rode stippen) (bron: RAVON)

Bescherming
De zandhagedis staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar". De soort wordt beschermd door de Flora- en faunawet. Ook heeft deze soort een beschermingstatus in de Conventie van Bern en in de Europese Habitatrichtlijn.

Tekst: Kris Joosten, RAVON
Foto: José Lako