aardbeivlinder

Veel vlinders op Schiermonnikoog

De Vlinderstichting
14-OKT-2013 - Tijdens een vlinderinventarisatie op Schiermonnikoog zijn dit jaar erg veel vlinders gezien waaronder ook veel Rode Lijstsoorten. Duinparelmoervlinder was dit jaar extreem talrijk op het eiland, maar ook aardbeivlinder en heivlinder waren goed vertegenwoordigd.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Tijdens een vlinderinventarisatie op Schiermonnikoog zijn dit jaar erg veel vlinders gezien waaronder ook veel Rode Lijstsoorten. Duinparelmoervlinder was dit jaar extreem talrijk op het eiland, maar ook aardbeivlinder en heivlinder waren goed vertegenwoordigd.

Duinparelmoervlinder was zeer talrijk op Schier dit jaar (foto: Joost Uittenboogaard)De inventarisatie had betrekking op het open duingebied aan de westkant van het eiland. Vrijwilligers, zowel eilanders als mensen van de wal, hebben samen met medewerkers van Natuurmonumenten, dit duingebied vlakdekkend onderzocht. Er zijn tijdens de tellingen 25 soorten dagvlinders aangetroffen. Het meest werd bruin zandoogje gezien (710 exemplaren), op de voet gevolgd door kleine vos met 704 vlinders. Over de inventarisatie is een mooi rapport verschenen.

Over de duinparelmoervlinder wordt daarin gemeld: “2013 was een uitstekend jaar voor de duinparelmoervlinders op Schiermonnikoog. Werkelijk overal in het open duin vlogen er wel een paar. De grootste aantallen werden aangetroffen op de bloeiende akkerdistels aan de randen van geplagde duinvalleien. In totaal werden maar liefst 577 exemplaren geteld, waarmee de soort een trotse derde plaats bezet.” 

Ondanks koud voorjaar zijn toch flink wat aardbeivlinders geteld (foto: Joost Uittenbogaard)De kleine parelmoervlinder, normaal gesproken de meest voorkomende parelmoervlinder in ons land en ook op de Wadden, was duidelijk minder aanwezig.  Ten opzichte van de duinparelmoervlinder was de verspreiding in 2013 duidelijk ijler en de aantallen veel lager. Of deze trend ook de komende jaren voortzet zal moeten blijken. Grote parelmoervlinder is in 2013 op Schier niet aangetroffen. De soort is al jaren heel schaars op het eiland en wordt niet elk jaar waargenomen. De aardbeivlinder is ondanks het erg koude en weinig zonnige voorjaar toch redelijk veel gevonden. In totaal zijn er 37 aardbeivlinders gezien op 11 verschillende locaties. Daarbij waren ook nieuwe plekken, zoals het Kapenglop, de duinen oostelijk van de Marlijn en nabij de Beltplas aan de Prins Bernhardweg. De soort is goed aanwezig op het eiland. Op de andere Waddeneilanden komt de aardbeivlinder niet meer voor.

Het rapport is hier vanaf de site van Natuurmonumenten te downloaden (3,19MB).

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Joost Uittenbogaard