Otter

Dit weekend otters speuren, doe mee!

ARK Rewilding Nederland
23-JAN-2013 - Op de meeste plekken ligt geen schaatsijs, dat is jammer voor liefhebbers van natuurijs en toertochten. Maar er is een zinnig alternatief om toch een frisse neus te halen. Voor otters wordt het een superweekend, daarom organiseren ARK Natuurontwikkeling en de Zoogdiervereniging dit weekend een extra otterinventarisatie waar iedereen aan mee kan doen. Geef je waarneming door!

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Op de meeste plekken ligt geen schaatsijs, dat is jammer voor liefhebbers van natuurijs en toertochten. Maar er is een zinnig alternatief om toch een frisse neus te halen. Voor otters wordt het een superweekend, daarom organiseren ARK Natuurontwikkeling en de Zoogdiervereniging dit weekend een extra otterinventarisatie waar iedereen aan mee kan doen. Geef je waarneming door!

Ottersporen op het ijs (foto: Bram Houben)Otters zijn schuwe nachtdieren en laten zich niet gemakkelijk opsporen. Maar onder deze winterse omstandigheden is dat een koud kunstje. Overal in Nederland ligt ijs met wakken en een sneeuwlaag, betere condities om otters te speuren zijn niet denkbaar.

Otters houden geen winterstop zoals bevers en leggen geen vetlaag aan als reserve. Otters moeten dus in het winterseizoen vol aan de bak om voldoende voedsel (vissen) te vinden. Er is veel water dichtgevroren, dus otters moeten op zoek naar de wakken. En in de sneeuw kun je goed hun pootsporen traceren. Een uitgelezen kans dus om op zoek te gaan en te kijken of in jouw omgeving misschien al otters voorkomen!

Verspreidingskaartje otters vorige winter (kaart: Freek Niewold, 2012)

Op dit kaartje is te zien hoe afgelopen jaar de otterverspreiding in Nederland er uitzag. De kans is groot dat dit kaartje incompleet is en dat er ondertussen op meer plaatsen otters verblijven. Zo doken afgelopen week plotseling otters op in de Oostvaardersplassen en in Zuid Drenthe en zijn eerder al waarnemingen in het het Vechtplassengebied, langs de Randmeren en rivieren gedaan. Natuurlijk zijn de kansen rond de kerngebieden het grootst, maar door hun grote actieradius kunnen otters zomaar honderd kilometer verder opduiken. Daar kunnen we mogelijk achterkomen in dit otterweekend.

Om de waarnemingen te kunnen valideren, is het van groot belang foto's te maken van de gevonden sporen. Waarnemingen zonder foto zijn helaas niet geschikt. Uiteraard gelden voor het zoeken naar sporen van otters de geldende regels voor het bezoeken van natuurgebieden of privé gebieden. Respecteer dit.

Uitgebreide informatie over het herkennen van ottersporen in de handleiding en op de otterpagina.
Waarnemingen kunnen vergezeld van bewijsfoto's worden opgestuurd naar info@zoogdiervereniging.nl.

Tekst: Johan Bekhuis, ARK en Hans Hollander, Zoogdiervereniging
Foto's: Bram Houben, ARK; Hugh Jansman, Alterra
Kaart: Freek Niewold