Otter bij Doesburg bij spraintplaats.

Vrijgelaten otter Doesburg maakt het goed

ARK Rewilding Nederland
7-OKT-2012 - In april van dit jaar werd bij Doesburg een otter vrijgelaten om de al aanwezige fragiele populatie te versterken. Camerabeelden laten zien dat de vrijgelaten otter nog aanwezig is. Het jonge mannetje heeft zijn leefgebied vergroot en wordt nu waargenomen in een groot gebied tussen Doesburg en Doetinchem. Daarbij is het mannetje waargenomen met een andere, vermoedelijk vrouwelijke, otter.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In april van dit jaar werd bij Doesburg een otter vrijgelaten om de al aanwezige fragiele populatie te versterken. Camerabeelden laten zien dat de vrijgelaten otter nog aanwezig is. Het jonge mannetje heeft zijn leefgebied vergroot en wordt nu waargenomen in een groot gebied tussen Doesburg en Doetinchem. Daarbij is het mannetje waargenomen met een andere, vermoedelijk vrouwelijke, otter.

Onderzoek naar de prille Doesburgse otterpopulatie maakte begin 2012 duidelijk dat er nog minimaal één ottervrouwtje aanwezig was en mogelijk een tweede. Helaas ontbraken de sporen van een otterman. De kolonisatie van Doesburg ging niet zonder vallen en opstaan. De otters kregen weliswaar jongen, maar het aanpakken van een aantal risicoplekken kwam voor drie dieren helaas te laat. Zij sneuvelden in het verkeer.

Otter bij Doesburg op spraintplaats (foto: Freek Niewold)

Na alle inspanningen van diverse partijen om de omgeving van Doesburg nog geschikter te maken, zou het jammer zijn als deze spontaan gevestigde populatie zou uitdoven. Met het wegvallen van het mannetje was er dringend behoefte aan versterking. Een verweesd en onverwant ottermannetje afkomstig uit de Weerribben kwam als geroepen. Op maandag 16 april werd hij vrijgelaten bij de Oude IJssel in de omgeving van Doesburg. De verwachtingen waren toen hoog gespannen. Zou het dier zich de nieuwe leefomgeving eigen maken? Vinden het vrouwtje en mannetje elkaar?

Vijf maanden later kunnen we concluderen dat de bijplaatsing heeft gewerkt. In korte tijd heeft het mannetje zich de Oude IJssel tussen Doesburg en Doetinchem eigen gemaakt en daarbij een partner gevonden.

In het rivierengebied liggen geweldige uitbreidingskansen voor de otter, dankzij de ontwikkeling van natuur en verbetering van de waterkwaliteit. De rivieren zijn een voor de hand liggende migratieroute en er liggen tal van moerassen in de uiterwaarden en achter de dijken. ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds zetten zich de komende jaren samen met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Veluwe, Waterschap Rivierenland, gemeente Doesburg, Staatsbosbeheer en de Otterwerkgroep Doesburg in voor de ontwikkeling van een duurzame otterpopulatie in het rivierengebied. Daarbij wordt de verkeersveiligheid voor otters verbeterd en worden doelgericht genetisch onverwante dieren bijgeplaatst. Het inbrengen van nieuw bloed is goed voor de verbreding van de smalle genetische basis van de huidige otterpopulatie.

Zie voor meer informatie: www.ottersinrivierenland.nl.

Tekst: Bart Beekers en Twan Teunissen, ARK
Foto's: Freek Niewold