Otter tekening

Otter uitgezet bij Doesburg

ARK Rewilding Nederland
19-APR-2012 - In de omgeving van Doesburg is op maandag 16 april een jong ottermannetje vrijgelaten. Deze otter is de eerste van minimaal 10 dieren die de Nederlandse otterpopulatie gaan versterken. Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds, verklaarde vandaag tijdens het symposium ‘Rijn in Beeld’ vol trots dat de otterkolonisatie langs de IJssel en Oude IJssel beschouwd mag worden als kroon op het ecologische herstel van onze Rijntakken. Hij voorspelt de otter een groene toekomst in het rivierengebied en is graag bereid de kolonisten de helpende hand te bieden in de eerste jaren.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In de omgeving van Doesburg is op maandag 16 april een jong ottermannetje vrijgelaten. Deze otter is de eerste van minimaal 10 dieren die de Nederlandse otterpopulatie gaan versterken. Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds, verklaarde vandaag tijdens het symposium ‘Rijn in Beeld’ vol trots dat de otterkolonisatie langs de IJssel en Oude IJssel beschouwd mag worden als kroon op het ecologische herstel van onze Rijntakken. Hij voorspelt de otter een groene toekomst in het rivierengebied en is graag bereid de kolonisten de helpende hand te bieden in de eerste jaren.

Vrijlating otter bij Doesburg (foto: Michiel Schaap)Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat de otters in het rivierengebied uitstierven. In de moerasgebieden van Noordwest-Overijssel en Friesland hielden ze het een paar decennia langer uit, maar ook daar redden ze het uiteindelijk niet. Sindsdien zijn waterkwaliteit, natte natuur en de maatschappij een stuk ottervriendelijker geworden, zodat in 2002 weer otters in de Kop van Overijssel en in Zuidoost-Friesland werden geherintroduceerd. Dat verliep succesvol. Nederland herbergt momenteel een populatie van ongeveer 60 otters. Deze leven in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland en verspreid door het land leven een aantal losse dieren.

Maatregelen bij knelpunt voor otter (foto: Bart Beekers)De nakomelingen zoeken nieuw leefgebied en laten opmerkelijke staaltjes van kolonisatie zien, zoals het Doesburgse voorbeeld illustreert. De kolonisatie van de Oude IJssel bij Doesburg ging gepaard met lief en leed. De otters kregen jongen, maar ook stierven drie dieren in het verkeer. De risicoplekken zijn intussen beveiligd, maar uit analyses van otteruitwerpselen bleek dat er nog maar één of twee ottervrouwtjes voorkomen. Dringende behoefte aan een mannetje dus, en bijplaatsing is mogelijk nu het leefgebied de afgelopen jaren veiliger is gemaakt. Het bijgeplaatste ottermannetje komt daarom als geroepen.

Zie voor meer informatie: www.ottersinrivierenland.nl en www.rijninbeeld.nl

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Michiel Schaap; Jeroen Helmer, ARK; Bart Bekers, ARK