Vliegenzwam

Paddenstoelen tellers gezocht

Nederlandse Mycologische Vereniging
10-OKT-2012 - Het paddenstoelenseizoen is weer aangebroken. Er is echter nog steeds veel onbekend over hoe het met de verschillende soorten in Nederland gesteld is. Daarom is het Paddenstoelenmeetnet op zoek naar vrijwilligers die paddenstoelen willen tellen in een eigen meetpunt. Gemiddeld komen daar zo’n zes tot negen telsoorten voor. De telsoorten variëren van de Vliegenzwam tot de minder bekende Roestvlekkenzwam.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Het paddenstoelenseizoen is weer aangebroken. Er is echter nog steeds veel onbekend over hoe het met de verschillende soorten in Nederland gesteld is. Daarom is het Paddenstoelenmeetnet op zoek naar vrijwilligers die paddenstoelen willen tellen in een eigen meetpunt. Gemiddeld komen daar zo’n zes tot negen telsoorten voor. De telsoorten variëren van de Vliegenzwam tot de minder bekende Roestvlekkenzwam.

Vliegenzwam (foto: Menno Boomsluiter)Het is herfst en na een wat aarzelende start zijn nu toch overal in de bossen de paddenstoelen zichtbaar. Paddenstoelen vormen een onmisbare schakel in de natuurlijke processen in het bos.

In Nederland komen duizenden soorten paddenstoelen voor. Een groot aantal van deze soorten is te vinden in bossen en bermen langs lanen met oude bomen. Paddenstoelen zijn uitstekende indicatoren om de kwaliteit van het milieu te meten en geven al in een vroeg stadium aan in hoeverre lucht- en waterkwaliteit veranderen. Een hoge diversiteit aan paddenstoelen is dus een goede indicatie voor een gezond milieu.

Veel soorten paddenstoelen zijn de afgelopen 40 jaar erg zeldzaam geworden en de Rode Lijst Paddenstoelen (2008) telt meer dan 1600 soorten die achteruit zijn gegaan. Bijna 200 soorten worden al jaren niet meer gevonden en zijn dus vermoedelijk uitgestorven. Andere soorten doen het de laatste jaren echter beter en worden steeds vaker gezien. Is het gevoerde beheer daarvoor verantwoordelijk of speelt klimaatverandering een rol bij het verschijnen en verdwijnen van deze soorten?

Het Paddenstoelenmeetnet is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen antwoorden te vinden op deze vragen door het verzamelen van gegevens over paddenstoelen. Elk jaar tellen vrijwilligers in de tweede helft van het jaar maandelijks de paddenstoelen in hun eigen meetpunt. De meetpunten liggen over het gehele land verspreid in bossen en langs met bomen beplante lanen op zandgrond en in de duinen.Roestvlekkenzwam (foto: Menno Boomsluiter)
Het gaat om bekende en minder bekende paddenstoelen die speciaal voor dit onderzoek zijn uitgekozen. 

Bij het kiezen van een meetpunt krijg je hulp en persoonlijke ondersteuning van de coördinator. Verder ontvangen vrijwilligers ieder jaar de “Nieuwsbrief” over de resultaten van dit Landelijke onderzoek. Lees meer over het Paddenstoelenmeetnet op de website en meld je aan bij Menno Boomsluiter, de landelijk coördinator.

Het Paddenstoelenmeetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Het Paddenstoelenmeetnet wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I.

Tekst en foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging