Zomerhoogwater 2013, brasems foerageren in de wei

Hoogwater: een vis in de wei is ook natuur

Stichting RAVON
11-JUN-2013 - Het zomerhoogwater in de uiterwaarden langs de grote rivieren resulteert in een tafeltje-dek-je voor onze zoetwatervissen. Op de ondergelopen weilanden langs de grote rivieren vindt onder regenwormen, insecten maar ook amfibieën een massasterfte plaats.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Het zomerhoogwater in de uiterwaarden langs de grote rivieren resulteert in een tafeltje-dek-je voor onze zoetwatervissen. Op de ondergelopen weilanden langs de grote rivieren vindt onder regenwormen, insecten maar ook amfibieën een massasterfte plaats.

De anders zo schuwe brasems en windes trokken afgelopen dagen massaal de ondiepe uiterwaarden in om zich te goed te doen aan uit de grond kruipende regenwormen, maar ook insecten en amfibieën. Scholen met jonge vissen zoeken een opgroeigebied in het warme ondiepe water. Snoeken volgen de scholen met vissen in het ondiepe water en pakken ook hun graantje mee. Van deze unieke omstandigheden konden afgelopen weekend foto’s gemaakt worden, zie www.blikonderwater.nl.

Zomerhoogwater 2013, brasems foerageren in de wei (foto: Blikonderwater.nl)

Voor amfibieën is het hoogwater vaak minder goed nieuws: salamanders en veel andere amfibieën gedijen vaak het beste in weinig overstromende wateren. Deze laagdynamische wateren kennen vaak een weelderige plantengroei, geen of weinig vis en een bijzondere waterkwaliteit.

Door de overstromingen in deze tijd van het jaar gaan veel amfibieënlarven en ook salamanders verloren. Een soort die waarschijnlijk wel van het zomerhoogwater kan profiteren is de rugstreeppad. Deze soort is bij uitstek aangepast aan dit soort omstandigheden en benut de ondergelopen weilanden als nieuwe broedplaats. Tenslotte kan het hoogwater ook zorgen voor larvale drift: larven kunnen daarbij nieuw gebied stroomafwaarts koloniseren. De kans daarop is echter zeer klein omdat om elke hoek wel een predator klaar staat.

Tekst: Arthur de Bruin en Raymond Creemers, RAVON
Foto: Blikonderwater.nl