Wolf

Nederland biedt ruimte aan 20 tot 40 roedels wolven

FREE Nature
21-SEP-2012 - Al jaren wordt er gesproken over de mogelijke terugkeer van de wolf naar Nederland. Maar heeft hij hier wel iets te zoeken? Onderzoek waarbij potentiële leefgebieden in Nederland zijn vergeleken met bekende leefgebieden in Duitsland toont aan dat er ruimte voor 20 tot zelfs 40 roedels wolven is, zo meldt het tijdschrift Zoogdier op basis van onderzoek.

Bericht uitgegeven door FREE Nature, de Zoogdiervereniging & ARK Natuurontwikkeling [land] op [publicatiedatum]

Al jaren wordt er gesproken over de mogelijke terugkeer van de wolf naar Nederland. Maar heeft hij hier wel iets te zoeken? Onderzoek waarbij potentiële leefgebieden in Nederland zijn vergeleken met bekende leefgebieden in Duitsland toont aan dat er ruimte voor 20 tot zelfs 40 roedels wolven is, zo meldt het tijdschrift Zoogdier op basis van onderzoek.

Op steeds meer plekken in Europa duikt de wolf op. Doordat wij hem hebben verdreven naar de uithoeken van ons continent, weten wij eigenlijk niet goed meer wat een wolf werkelijk aan kan. Sinds hij begin jaren ’80 van de vorige eeuw een beschermde status heeft gekregen duikt hij op steeds meer plekken op, ook op plekken die wij voorheen als onmogelijk beschouwden. Hij blijkt veerkrachtiger dan we dachten. Zelfs zo veerkrachtig dat de Nederlandse overheid nu heeft aangegeven dat de wolf welkom is wanneer hij zelfstandig ons land weet te bereiken.

Wolf (foto: FREE Nature)

Sinds begin 2000 leven er roedels wolven in Duitsland. Dit is momenteel het drukst door de mens bevolkte gebied in Europa waar wolven te vinden zijn. Zijn leefgebied hier is door student Glenn Lelieveld op kenmerken als wegendichtheid, aantallen inwoners, landinrichting (agrarisch landschap, natuurgebied, stedelijke omgeving) en aanwezigheid van prooidieren vergeleken met de Nederlands situatie. Ook is meegenomen dat een wolventerritorium minimaal zo’n 225 vierkante kilometer groot is. Uitkomsten van deze analyse tonen aan dat er ruimte is voor zo’n 20 tot 40 roedels.

Of dit werkelijkheid wordt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Een dergelijke modelstudie kan de werkelijkheid benaderen, maar er zitten ook altijd beperkingen in. Zo is gekeken naar zogenoemde kilometerhokken, verschillen in geschiktheid of barrières daarbinnen kunnen maar beperkt worden meegenomen. Hierdoor zal een deel van het leefgebied in werkelijkheid misschien iets minder geschikt zijn. Aan de andere kant zijn er plekken die te klein lijken voor de wolf, maar doordat grensoverschrijdende elementen niet zijn meegenomen, misschien wel geschikter zijn dan nu naar voren komt. Al met al lijkt er voldoende ruimte in Nederland om deel uit te gaan maken van een grensoverschrijdende West-Europese wolvenpopulatie.

Potentieel leefgebied voor wolven in Nederland

Free Nature, ARK Natuurontwikkeling en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren samen in het project www.wolveninnederland.nl, recent is ook Natuurmonumenten aangesloten. Deze organisaties willen hiermee aandacht vragen voor de verwachte terugkeer van de wolf naar Nederland. We hoeven niet bang te zijn voor de wolf, maar het is wel goed om voorbereid te zijn om paniek en overlast voor veehouders te voorkomen.

Meer lezen
Meer over dit onderzoek kunt u lezen in het blad Zoogdier en in het onderzoeksrapport “Room for wolf comeback in the Netherlands”.

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature; Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging en Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto: FREE Nature