Meer biodiversiteit bij Philips Drachten

De Vlinderstichting
28-JAN-2013 - De Vlinderstichting heeft in 2012 onderzocht welke planten en dieren er aanwezig zijn op het bedrijventerrein van Philips in Drachten. De biodiversiteitsmeting kwam uit op matig, maar door concrete maatregelen zal het terrein geschikter worden voor plant en dier.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De Vlinderstichting heeft in 2012 onderzocht welke planten en dieren er aanwezig zijn op het bedrijventerrein van Philips in Drachten. De biodiversiteitsmeting kwam uit op matig, maar door concrete maatregelen zal het terrein geschikter worden voor plant en dier.

Plaatselijk is er al fraai bloemrijk grasland op de vestiging (foto: Albert Vliegenthart)De Philips vestiging in Drachten is in het begin van 2011 gestart met het Green Site Drachten project om van Drachten de groenste Philips site te maken. Dit krijgt in 2013 onder meer vorm door kleinschalige maatregelen waardoor het terrein geschikter wordt, onder andere voor vlinders. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met De Vlinderstichting.

Tot nu toe was het 'vergroenen' bij Philips Drachten vooral figuurlijk: door duurzamer te opereren. Maar in 2013 zal dat ook letterlijk groener betekenen of nog beter gezegd, kleurrijker, want Philips Drachten gaat de biodiversiteit op en om het terrein verhogen, onder andere door meer vlinders aan te trekken. Het initiatief komt voort uit Leaders for Nature waar gekeken wordt hoe bedrijven gebruik maken van Ecosysteemdiensten.

Op veel plekken kan met relatief kleine ingrepen heel veel bereikt worden voor de biodiversiteit (foto: Albert Vliegenthart)Philips Drachten is als bedrijf afhankelijk van wat de natuur het bedrijf biedt. De meest directe link is grondstoffen om apparaten van te maken, maar ook bijvoorbeeld het water dat gebruikt wordt voor processen. Men wil wel wat terugdoen voor de natuur. De eerste stap was een biodiversiteitsmeting op het terrein van Philips Drachten, uitgevoerd door De Vlinderstichting. Er is gekeken naar vlinders, libellen, sprinkhanen en vogels op het terrein, maar ook naar de plantengroei. Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting: “Er waren al heel wat soorten op het terrein aanwezig, maar uiteindelijk bleef de score steken bij een magere 5 en er zijn veel verbeteringen mogelijk”.  Locatiemanager Rob Karsmakers van Philips Drachten was blij met de meting en gaf aan dat het bedrijf nu een duidelijke opdracht heeft om bij de volgende biodiversiteitsmeting zeker op een ruime voldoende uit te komen.

Tekst Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Albert Vliegenthart