Wasbeer, still uit video van cameraval. Ooijpolder.

Wasbeer duikt op in Gelderse Poort

ARK Rewilding Nederland
23-OKT-2012 - Onlangs werd tijdens onderzoek een wasbeer in de Ooijpolder gefilmd. Het is, voor zover bekend, de eerste waarneming ooit in de Gelderse Poort. Onduidelijk is of dit dier uit Duitsland komt of mogelijk ontsnapt is. De aanwezigheid van een wasbeer is geen reden tot zorg.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Onlangs werd tijdens onderzoek een wasbeer in de Ooijpolder gefilmd. Het is, voor zover bekend, de eerste waarneming ooit in de Gelderse Poort. Onduidelijk is of dit dier uit Duitsland komt of mogelijk ontsnapt is. De aanwezigheid van een wasbeer is geen reden tot zorg.

In verschillende natuurgebieden in de Gelderse Poort en omgeving wordt met cameravallen onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Tot grote verbazing werd er 9 oktober een wasbeer vastgelegd door de cameraval. Tot nog toe waren er geen waarnemingen bekend van wasberen in de Gelderse Poort. Wel is er een melding van een wasbeer uit Berg en Dal uit 2008.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.


Amerikaan
De wasbeer is een exoot die oorspronkelijk uit Noord Amerika komt. Sinds de jaren ’50 komt het middelgrote roofdier ook in Europa voor. Die wasberen werden bewust losgelaten, of ontsnapten uit hokken. Het zijn dieren die zich makkelijk aanpassen en kunnen leven van de bergen tot in het laagland en van woeste natuur tot in de stadsjungle. Grote en groeiende populaties wasberen leven in het midden en oosten van Duitsland en staan inmiddels aan de grens. In het jachtseizoen 2010/2011 werden er in Duitsland maar liefst 67.700 geschoten. In de jaren ’90 lag dit nog op honderden exemplaren.

Gevaar voor de natuur?
Foto: Jochen KühnenRegelmatig worden wasberen aangehaald als groot gevaar voor de al aanwezige natuur. Volgens Duitse onderzoekers is dit gevaar niet aanwezig. Wasberen vinden in een Europa een lege plek in het ecosysteem zonder andere (roof)dieren te verdingen en zonder prooidieren uit te roeien.

Gevaar voor de mens?
Wasberen in midden Duitsland kunnen een spoelworm bij zich dragen. Wanneer mensen deze spoelworm binnenkrijgen levert dat risico’s op. Het risico is echter zeer klein. In Amerika wonen meer dan 300 miljoen mensen en daar zijn tot 2003 slechts 25 gevallen geconstateerd; vijf patiënten stierven. De kans op het winnen van de loterij is tien keer hoger dan het oplopen van een spoelwormbesmetting!

Wennen aan wasberen
Jaap Mulder meldt op zijn website “dat niemand staat te wachten op de komst van de volgende 'exoot' in de natuur, maar we moeten wel oog hebben voor de realiteit. Daarom is het doen van onderzoek naar mogelijke gevaren van zulke exoten beter dan het roepen dat exoten een groot probleem vormen. De realiteit van de wasbeer is, dat zijn komst onvermijdelijk is. In Duitsland begon de bestrijding van wasberen al in 1954, maar dat heeft hun uitbreiding niet kunnen stopzetten. We hoeven dus geen heil te zoeken in het geweer. We zullen gewoon aan wasberen moeten wennen, net zoals we aan zoveel andere exoten gewend zijn geraakt. Het beste wat we kunnen doen om nieuwe exoten te voorkomen, is het aanpakken van de bron: vang exoten weg bij een ontsnapping, en beperk de handel en het houden van potentieel schadelijke exotische huisdieren.”

Tekst: Jochum Kühnen, Twan Teunissen (ARK), Jaap Mulder (Bureau Mulder-natuurlijk)
Foto en video: Jochem Kühnen