Ondanks milde winter grazers goed in de gaten gehouden

FREE Nature
10-JAN-2013 - De winter wil dit jaar nog niet echt op gang komen. Behalve een koude week begin december liggen de temperaturen veel hoger dan gemiddeld. Toch worden de grote grazers goed in de gaten gehouden. Niet dat we ons direct zorgen maken, maar vooral om van te leren. Op lange termijn leren we zo de draagkracht van een gebied kennen.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

De winter wil dit jaar nog niet echt op gang komen. Behalve een koude week begin december liggen de temperaturen veel hoger dan gemiddeld. Toch worden de grote grazers goed in de gaten gehouden. Niet dat we ons direct zorgen maken, maar vooral om van te leren. Op lange termijn leren we zo de draagkracht van een gebied kennen.

Met temperaturen van rond de 10 graden Celsius is deze winter tot nog toe erg mild. Het zou zelfs zo maar kunnen dat het gras her en der nog kleine beetjes groeit. Voor de grazers maakt het niet uit. Met hun dikke wintervacht ligt hun optimale temperatuur rond de 4 graden. Dus of het nu plus 10 is of -2, beide liggen er even ver vandaan.

Schotse Hooglander in de mist (foto: Esther Linnartz, FREE Nature)

Ondanks de milde winter lopen de beheerders toch regelmatig hun kuddes af. Van alle dieren wordt om de twee a drie weken een conditiescore opgenomen. Dit geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de kuddes door de winter heen, maar ook de verschillen per jaar worden zo in beeld gebracht. Conditiescores worden genoteerd op een schaal van 1 tot 5. 3 is hierbij een gemiddelde score, 2 lichte vermagering en bij een score van 1 is er sterke vermagering opgetreden. De andere kant op geeft 4 een licht overgewicht aan en 5 zwaar overgewicht. Feitelijk is een score van 5 net zo slecht voor een dier als een score van 1.

Door jaar in jaar uit gedurende de winter de conditie op te nemen leren we de draagkracht van een gebied kennen. In zo’n langjarig gemiddelde zitten zowel milde als strenge winters. Meestal begint de kudde met een gemiddelde score van 3 a 4 aan de winter, aan het einde van de winter is dit gedaald tot 2 a 3. Heel natuurlijk.

Hoewel er weinig te eten lijkt, zijn deze koniks toch in goede conditie (foto: Roeland Vermeulen, FREE Nature)

Voor FREE Nature zijn de dieren maatgevend. Zij geven aan wat de draagkracht van een gebied is, niet het terrein zelf. Het zou niet de eerste keer zijn dat we denken dat er werkelijk geen eten meer in een gebied staat, maar dat de dieren glansrijk de winter dooorstaan. Andersom is ook wel eens voorgekomen, dat je denkt dat er nog volop voedsel staat, maar de gehele kudde toch sterk afvalt. Blijkbaar is het dan nog aanwezige voedsel van te lage kwaliteit.

Voor deze winter hoeven we ons nog niet druk te maken en maken alle dieren het uitstekend. Bijvoeren is nu niet nodig.

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto's: Esther Linnartz en Roeland Vermeulen, FREE Nature