boommarter ROLLIN VERLINDE

Zoogdieren beschermen: het is vijf voor twaalf

5-NOV-2013 - Er worden heel wat studies uitgevoerd op zoogdieren, maar de omzetting naar echte beschermingmaatregelen blijft vaak achterwege. Nochtans is het vijf voor twaalf: van de 23 zoogdiersoorten waarover we aan Europa moeten rapporteren, scoorden 16 soorten zeer slecht gedurende de afgelopen 6 jaar. Op hun tweejaarlijkse studiedag (op 9/11) bespreken de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt en de Nederlandse Zoogdierenvereniging hoe we zoogdieren in Vlaanderen beter kunnen beschermen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep [land] op [publicatiedatum]

Er worden heel wat studies uitgevoerd op zoogdieren, maar de omzetting naar echte beschermingmaatregelen blijft vaak achterwege. Nochtans is het vijf voor twaalf: van de 23 zoogdiersoorten waarover we aan Europa moeten rapporteren, scoorden 16 soorten zeer slecht gedurende de afgelopen 6 jaar. Op hun tweejaarlijkse studiedag (op 9/11) bespreken de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt en de Nederlandse Zoogdierenvereniging hoe we zoogdieren in Vlaanderen beter kunnen beschermen.

Dat het niet best gaat met veel van onze zoogdieren blijkt nog maar eens uit de rapportage die de Vlaamse overheid afgelopen jaar moest doorsturen naar Europa. Vooral de vleermuizen bleken de afgelopen zes jaar in de problemen te zitten: Watervleermuis, Vale vleermuis, Rosse vleermuis, Ingekorven vleermuis, Meervleermuis en Bechsteins vleermuis. Ook voor de Otter, Bever, Hazelmuis en Boommarter is het vijf voor twaalf. Van de 23 zoogdiersoorten waarover we moeten rapporteren, scoorden 16 soorten ‘zeer ongunstig’.

Ook voor de Boommarter is de situatie ernstig. (foto: Rollin Verlinde)

De bescherming van deze dieren is dan ook niet altijd voor de hand liggend: veel soorten gebruiken een relatief groot leefgebied. Sommige soorten gebruiken doorheen het jaar bovendien verschillende verblijfplaatsen. Dat maakt hen erg kwetsbaar in ons versnipperd en verhard landschap. In de herfst belanden heel wat jonge dieren onder de wielen.

Tijdens de studiedag van de Zoogdierenwerkgroep wordt er nagedacht over oplossingen. Daarbij komen alle soorten zoogdieren aan bod: zwemmende, lopende en vliegende. Welke maatregelen zijn nodig om onze meer algemene soorten te behoeden voor achteruitgang? Wat is nodig om de zeldzame soorten er opnieuw bovenop te krijgen?Wat moeten we doen met soorten die ook overlast bezorgen? En hoe beschermen we onze inheemse dolfijnen, de Bruinvissen? Op die vragen zoekt de Zoogdierenwerkrgroep een antwoord.

Beschermingsmaatregelen zijn mogelijk op alle niveaus. Wat kan je zelf doen in je tuin om vleermuizen te beschermen? Wat doet een overheid om de Europese hamster te laten overleven in een steeds intensiever gebruikte landschap? En hoe kan je met een klein lapje grond toch een meerwaarde betekenen voor kleine roofdieren? De vragen zijn er al, de antwoorden krijg je op de studiedag.

Inschrijven is verplicht: http://www.zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten
Plaats: Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, Borgerhout

Tekst: Kris Boers, Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep
Rapport INBO
Foto: Rollin Verlinde