Zwarte hooglanders tussen de pinksterbloemen in Wolfhaag.

Biodiversiteit leeft in natuurbeheer

Stichting Bargerveen
7-MRT-2013 - Herstel en behoud van biodiversiteit is het belangrijkste doel van natuurbeheerders. Onder de huidige milieudruk is dit geen makkelijke opgave. De hoeveelheid kennis en ervaring over hoe dit doel te bereiken, blijft gelukkig groeien. Vandaag komen in Natuurplaza in Nijmegen meer dan honderd beheerders, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar om deze kennis en ideeën uit te wisselen. Aan de effecten van begrazing wordt zelfs een hele sessie gewijd.

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen [land] op [publicatiedatum]

Herstel en behoud van biodiversiteit is het belangrijkste doel van natuurbeheerders. Onder de huidige milieudruk is dit geen makkelijke opgave. De hoeveelheid kennis en ervaring over hoe dit doel te bereiken, blijft gelukkig groeien. Vandaag komen in Natuurplaza in Nijmegen meer dan honderd beheerders, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar om deze kennis en ideeën uit te wisselen. Aan de effecten van begrazing wordt zelfs een hele sessie gewijd.

Natuurgebieden herbergen een groot deel van de biodiversiteit (foto: Diane Appels)Biodiversiteit wordt vaak onterecht gezien als een term voor ‘het aantal soorten planten en dieren’ dat ergens voorkomt. Maar ook wanneer er in verschillende terreinen een andere combinatie van soorten voorkomt en de ‘samenwerking’ tussen deze soorten anders verloopt is dit een vorm van diversiteit. Deze interactie tussen soorten geeft namelijk elke soortgemeenschap haar specifieke karakter, dynamiek en robuustheid. Maar hoe ga je hiermee om als natuurbeheerder? Vandaag wordt hierop in Nijmegen tijdens het Natuurplaza symposium ingegaan, onder het motto ‘Biodiversiteit leeft!’

Zwarte hooglanders tussen de pinksterbloemen (foto: Jan Cuypers)Een sessie staat in het teken van ‘Grazen voor biodiversiteit’. Begrazing is de meest toegepaste beheermaatregel in Nederlandse natuurterreinen. Grote grazers maken het landschap meer open en kunnen verruiging door hoge grassen en struiken terugdringen. Tegelijkertijd treedt er ook verstoring op door grazers; sommige dier- en plantensoorten profiteren ervan, andere verdwijnen. De lezingen in deze sessie variëren van beschouwend  (hoe ‘natuurlijk’ is ons referentiebeeld van begrazing?), via ecologische interacties van kleine en grote grazers (muizen, konijnen en runderen) naar de praktijk. Zowel voor kustduinen als voor heideterreinen worden grootschalige studies gepresenteerd over de effecten van begrazing op vegetatie en dieren.

In de andere sessie wordt eerst aandacht besteed aan ‘hotspots’ van biodiversiteit in Nederland. Andere onderwerpen zijn de bescherming van verschillende soorten weidevogels, innovatief herstel van Zeegrasvelden en verschuivende interacties tussen nachtactieve diersoorten door onnatuurlijke lichtbronnen.

Natuurplaza bestaat uit vijf organisaties onder één dak die samen werken aan de ontwikkeling en verspreiding van toepasbare kennis voor natuurbeheer. Gehuisvest op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt Natuurplaza onderdak aan Sovon, Ravon, Zoogdiervereniging, Floron en de Stichting Bargerveen. In totaal werken er ruim 120 medewerkers die onderzoek uitvoeren en 20.000 vrijwilligers in het veld ondersteunen bij het verzamelen van verspreidingsgegevens van planten en dieren.

Tekst: Stichting Bargerveen
Foto's: Diane Appels; Jan Cuypers, FREE Nature