Glasaal

Veel jonge palingen

Ecomare
1-FEB-2013 - De vissers mogen ze tot april vangen, maar nu al is alles wat ze mogen vissen boven water. Er zwemmen tegenwoordig zoveel jonge palingen rond bij de Franse kust dat binnen twee weken tijd de toegestane hoeveelheid van 17.000 kilo al is gevangen. Het lijkt weer wat beter te gaan met deze vissoort en daarom vragen palingkwekers zich af waarom ze niet meer mogen vangen.

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

De vissers mogen ze tot april vangen, maar nu al is alles wat ze mogen vissen boven water. Er zwemmen tegenwoordig zoveel jonge palingen rond bij de Franse kust dat binnen twee weken tijd de toegestane hoeveelheid van 17.000 kilo al is gevangen. Het lijkt weer wat beter te gaan met deze vissoort en daarom vragen palingkwekers zich af waarom ze niet meer mogen vangen.

Vangst voor de kwekerij
Al jarenlang wordt er in Europese wateren veel minder paling gevangen dan voorheen. Daarom wordt deze vissoort nu ook gekweekt. Palingen zwemmen in zoet water maar zorgen voor nakomelingen in zee. Paaien heet dat. In zee worden ook de jongen geboren. Deze jonge vissen, glasaal genaamd omdat ze zo doorzichtig zijn, zwemmen terug naar de kust op zoek naar een ingang van de rivieren. Tegenwoordig is dat geen simpele klus. Een groot deel van de Europese kust wordt tegen overstromingen beschermd door dammen, dijken en waterkeringen en is voor vissen dus op slot. Evengoed verzamelt de glasaal zich op verschillende plaatsen, zoals voor de zeesluizen van het Franse La Rochelle, onder Bretagne. Hier hebben honderden vissers met vangsten van 10 tot 15 kilo glasaal per boot per dag in de afgelopen weken goede zaken gedaan.

Glasaal (foto: www.paling.nl)
Herstel succesvol
In het verleden zijn er diverse herstelplannen geweest voor de glasaal. Die lijken nu vrucht af te werpen. Ook palingkwekers willen zorgen dat het goed gaat met de paling. Daarom houden zij zich aan de Europese regels. Maar de trend van de afgelopen drie jaar laat zien dat het quotum (de toegestane jaarlijkse vangst) telkens sneller kon worden opgevist. Daarom vinden de vissers dat er beter naar de werkelijke glasaalstand gekeken moet worden. Wellicht kunnen de quota al worden aangepast. Dat feitelijk niet alle glasaal het zoete water bereikt is geen ramp. Wat in zee blijft valt ten prooi aan vogels en andere vissen. Maar het is nog beter om zo veel mogelijk glasaal op weg te helpen naar een bestaan in het zoete water.

Meer weten
Lees meer over paling in de digitale encyclopedie van Ecomare.

Tekst: Ecomare
Foto: www.paling.nl