Verspreidingsatlas.nl

Levende atlas van de Nederlandse flora

FLORON
3-APR-2013 - Al meer dan honderd jaar wordt in Nederland veldonderzoek gedaan naar de wilde flora. Sinds haar oprichting 25 jaar geleden, beheert FLORON de meest complete databank met meer dan twintig miljoen waarnemingen van planten in Nederland. De informatie uit deze databank is sinds kort via internet ontsloten op www.verspreidingsatlas.nl. Op de website zijn van alle plantensoorten kaarten, foto’s en korte beschrijvingen te vinden. Dankzij een koppeling met de Nationale Databank Flora en Fauna worden de kaarten wekelijks met nieuwe vondsten bijgewerkt.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Al meer dan honderd jaar wordt in Nederland veldonderzoek gedaan naar de wilde flora. Sinds haar oprichting 25 jaar geleden, beheert FLORON de meest complete databank met meer dan twintig miljoen waarnemingen van planten in Nederland. De informatie uit deze databank is sinds kort via internet ontsloten op www.verspreidingsatlas.nl. Op de website zijn van alle plantensoorten kaarten, foto’s en korte beschrijvingen te vinden. Dankzij een koppeling met de Nationale Databank Flora en Fauna worden de kaarten wekelijks met nieuwe vondsten bijgewerkt.

In je vrije tijd op stap in de natuur en noteren welke planten je tegenkomt. Dat is tegenwoordig de belangrijkste bron van informatie over hoe het gaat de plantensoorten in Nederland. Meer dan duizend floristen helpen hier aan mee. FLORON coördineert dit veldonderzoek, onder meer door aan te geven welke gebieden in Nederland jaarlijks bezocht moeten worden. FLORON gebruikt deze enorme hoeveelheid gegevens om berekeningen te maken over veranderingen in de flora. Zo komen planten die heel zeldzaam zijn of achteruitgaan op de Rode Lijst, en krijgen daardoor een beetje extra bescherming.

Duinroos in de verspreidingsatlas (figuur: Verspreidingsatlas.nl)

Actueel en interactief
Voor floristen die bijdragen aan de opbouw van de databank is de nieuwe website een belangrijke stap voorwaarts. Het resultaat van het inventarisatiewerk is direct zichtbaar en ingebouwde tools maken het mogelijk om veldwerk beter te plannen.

Verspreidingsatlas.nl is ook een platform voor natuurfotografen die zich richten op het fotograferen van zoveel mogelijk verschillende soorten. De website biedt de mogelijkheid om zelf foto’s toe te voegen. Inmiddels zijn 14.500 foto’s verzameld van planten, mossen en schimmels.

Alle plantengroepen
Met het toevoegen van planten worden op de website alle planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen en kranswieren op dezelfde manier ontsloten. Verspreidingatlas.nl is een initiatief van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep, in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging, Landelijke Informatiecentrum Kranswieren en FLORON. Het onderdeel over planten is tot stand gekomen met steun van het Flora Fonds in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tekst: Laurens Sparrius, FLORON
Figuur: Verspreidingsatlas.nl