Verhuizende vuursalamanders

Stichting RAVON
4-APR-2013 - Na hun quarantaine periode verhuizen de vuursalamanders, die in de loop van 2012 zijn veiliggesteld door opvang in terraria, vandaag naar een permanente verblijfplaats in Kasteelpark Born.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON & kasteelpark Born op donderdag 4 april 2013

Na hun quarantaine periode verhuizen de vuursalamanders, die in de loop van 2012 zijn veiliggesteld door opvang in terraria, vandaag naar een permanente verblijfplaats in Kasteelpark Born (LB).

Vuursalamander (foto: Jelger Herder)Het gaat slecht met de vuursalamander in Nederland. Tot voor enkele jaren geleden werd geschat dat er enkele duizenden vuursalamanders in Zuid Limburg leefden. Nu zijn er nog maar enkele tientallen dieren over en voor hun voortbestaan wordt gevreesd. De scherpe daling van het aantal dieren in hun natuurlijk leefgebied heeft ertoe geleid dat de soort op het punt van uitsterven staat in Nederland.

De oorzaak van de plotselinge achteruitgang is nog steeds niet bekend en om die reden wordt een deel van de nog resterende dieren, tot de oorzaak bekend is en is weggenomen, opgevangen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de dieren een goede verblijfplaats te geven en dat is gelukt. Vandaag verhuizen de dieren naar mooie nieuw ingerichte ruimtes in Kasteelpark Born. De universiteit van Bielefeld (Duitsland) bekijkt momenteel in hoeverre de gevangen dieren met elkaar verwant zijn. In de loop van 2013 zal worden besloten of er ook daadwerkelijk met de kweek zal worden begonnen, of dat de situatie veilig genoeg is en de dieren weer terug kunnen naar hun oorspronkelijke leefgebied.

Wilt u helpen?
Meer informatie over het actieplan, de samenwerkingspartners, en hoe u zelf de vuursalamander kunt helpen is te vinden op www.sosvuursalamander.nl.

Tekst: Annemarieke Spitzen en Raymond Creemers, RAVON; Janke Faber, Kasteelpark Born
Foto: Jelger Herder, RAVON