Nederlandse bomen genetisch in kaart gebracht

25-FEB-2013 - Het Centrum voor Genetische Bronnen van Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse bomen genetisch in kaart gebracht. Dit is de Nederlandse bijdrage aan het eerste FAO-onderzoek naar de stand van zaken van genetische bronnen van bomen wereldwijd.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

Het Centrum voor Genetische Bronnen van Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse bomen genetisch in kaart gebracht. Dit is de Nederlandse bijdrage aan het eerste FAO-onderzoek naar de stand van zaken van genetische bronnen van bomen wereldwijd.

Beukenbos in het voorjaar (foto: Kars Veling)Hoewel eerder over genetische bronnen van bomen is gerapporteerd, is dit het eerste rapport waarin zo omvangrijk de verschillende aspecten van beheer en behoud van de genetische bronnen van bomen aan de orde komen. Het Nederlandse rapport geeft een overzicht van het beheer en behoud van bomen en struiken, inclusief autochtone populaties, zowel in situ als in genenbanken, en verschaft inzicht in het bosbouwkundig uitgangsmateriaal dat verhandeld wordt. Het rapport is daarmee een belangrijk document om het beleid ten aanzien van Nederlandse genetische bronnen van bomen verder te ondersteunen. Het geeft aan waar prioriteiten en uitdagingen liggen voor behoud en gebruik van genetische bronnen, inclusief kennisoverdracht richting bosbeheerders over het beschermen van inheemse populaties, alsmede voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardig bosbouwkundig uitgangsmateriaal. Het doel van het FAO-rapport, dat in september 2013 moet uitkomen, is een beeld te geven van de status en trends in genetisch bronnen van bomen op wereldwijde schaal, op basis van alle landenrapportages.

Genetische bronnen spelen een belangrijke rol in duurzaam bosbeheer, variërend van houtproductie tot het vervullen van verschillende ecosysteemdiensten. Klimaatverandering zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor het bosbeheer en het behoud van de biodiversiteit in onze bossen. Bosboomsoorten zijn over het algemeen lang levende soorten en zeer divers. Hun genetische diversiteit biedt de mogelijkheid zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. Dit hebben ze in het verleden al bewezen. Genetische bronnen van bomen zijn dan ook onvervangbaar bij de uitdaging om het bosbeheer aan te passen aan verdere klimaatverandering.

Zie voor meer informatie het volledige rapport 'The Netherlands, First National Report on Forest Genetic Resources for Food and Agriculture'.  

Bron: Centrum voor Genetische Bronnen
Foto: Kars Veling