Eenmalig gebruik, aardhommel

Wilde bijen gedijen beter in gevarieerd landschap

19-MRT-2013 - Als we onze landbouwgronden inrichten met veel verschillende soorten gewassen, stijgen de aantallen wilde bijen in die gebieden. Dit schrijft een internationaal team onderzoekers in Ecology Letters van 13 maart.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Als we onze landbouwgronden inrichten met veel verschillende soorten gewassen, stijgen de aantallen wilde bijen in die gebieden. Dit schrijft een internationaal team onderzoekers in Ecology Letters van 13 maart.

Eerder deze maand concludeerde een aantal van dezelfde onderzoekers in Science al dat wilde bestuivers zorgen voor een grotere voedselproductie. Luisa Carvalheiro (Naturalis Biodiversity Center), betrokken bij beide studies: “We weten nu dat wilde bestuivers niet alleen essentieel zijn voor een hoge voedselproductie, maar ook dat een divers landschap zorgt voor veel wilde bestuivers. Het is dus belangrijk om onze landbouwgebieden beter in te richten zodat wilde bijen in grote aantallen kunnen zorgen voor meer productie.”

Aardhommel (foto: Koos Biesmeijer)

De onderzoekers concluderen in Ecology Letters dat wilde bijen in hogere aantallen voorkomen in gevarieerde landbouwsystemen dan in gebieden met monocultuur. In boerenland met één bepaald soort gewas moeten meer pesticiden en synthetische meststoffen worden ingezet, terwijl in gebieden met verschillende soorten gewassen de ecologische interacties op zichzelf leiden tot hogere productie.

"De manier waarop wij onze boerderijen en agrarische landschappen beheren is belangrijk voor onze voedselproductie. Gewassen die van bestuiving afhankelijk zijn, voorzien in ongeveer een derde van onze calorieën en een groot deel van onze belangrijkste voedingsstoffen", aldus eerste auteur Claire Kremen van de Universiteit van Californië , Berkeley. "Ons onderzoeksresultaat biedt sterke ondersteuning voor het belang van biologisch gediversifieerde landbouw, die op haar beurt zorgt voor duurzame voedselsystemen voor de toekomst.”

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center, laat weten dat Naturalis samen met EIS-Nederland, Alterra en fruittelers dit jaar in opdracht van het Ministerie van EZ onderzoek uitvoert naar de rol van wilde bestuivers in de Nederlandse fruitteelt. Hierbij wordt ook gekeken of de bijdrage van deze insecten inderdaad groter is in landschappen met meer (semi-)natuurlijke vegetatie.

Bron: Persbericht Naturalis Biodiversity Center
Foto: Koos Biesmeijer, Naturalis Biodiversity Center