Nestblokken voor de solitaire bijen in een blauwe bessen plantage

Blauwebessentelers zetten solitaire bijen in bij de bestuiving

14-MRT-2013 - Een zestal leden van Vakgroep Blauwe Bes (VBB) heeft in het afgelopen seizoen als proef nestblokken voor solitaire bijen uitgezet in hun plantages. De blauwebessentelers maken deel uit van één van de zogenaamde ‘experiencegroups’ van VBB. Tot nu toe is het gebruikelijk dat voor de bestuiving van blauwe bessen uitsluitend honingbijen en hommels worden ingezet. De combinatie van honingbijen, hommels en solitaire bijen creëert echter een betere bestuivingsmix. Bij de nestblokken zijn cocons van de rosse metselbij (Osmia bicornis (rufa)) uitgezet. Deze worden voor de bestuiving in het lopende seizoen gebruikt; daarnaast kunnen de bessentelers zo in eigen beheer een solitair bijenvolk opbouwen. Hierdoor kunnen ze in de komende jaren een betere zelfvoorzieningsgraad voor de bestuiving met solitaire bijen realiseren. Belangrijk nevendoel van de proef is de bevordering van biodiversiteit.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

Een zestal leden van Vakgroep Blauwe Bes (VBB) heeft in het afgelopen seizoen als proef nestblokken voor solitaire bijen uitgezet in hun plantages. De blauwebessentelers maken deel uit van één van de zogenaamde ‘experiencegroups’ van VBB. Tot nu toe is het gebruikelijk dat voor de bestuiving van blauwe bessen uitsluitend honingbijen en hommels worden ingezet. De combinatie van honingbijen, hommels en solitaire bijen creëert echter een betere bestuivingsmix. Bij de nestblokken zijn cocons van de rosse metselbij (Osmia bicornis rufa) uitgezet. Deze worden voor de bestuiving in het lopende seizoen gebruikt; daarnaast kunnen de bessentelers zo in eigen beheer een solitair bijenvolk opbouwen. Hierdoor kunnen ze de komende jaren een betere zelfvoorzieningsgraad voor de bestuiving met solitaire bijen realiseren. Belangrijk nevendoel van de proef is de bevordering van biodiversiteit.

De bevindingen
Nestblokken voor solitaire bijen in een blauwe bessen plantage (foto: Vakgroep Blauwe Bes)De leden van de experiencegroup zijn aan de proef begonnen met het uitgangspunt “gewoon beginnen en ervaring opdoen”. De resultaten van de eerste ervaringen met de inzet van solitaire bijen lopen nogal uiteen. Wat betreft de bestuivingsresultaten is er eigenlijk alleen een visuele verbetering door de teler zelf te constateren. In het merendeel van de gevallen is bij de blauwe bessen in een straal van circa 500 vierkante meter van de nestblokken een directe verbetering van het bestuivingsresultaat te zien. Hierbij dient wel in aanmerking te worden genomen dat circa tachtig solitaire bijen per nestblok zijn uitgezet, grofweg dus zo’n 400 per hectare. Ongeveer de helft hiervan zijn vrouwtjes: zij verrichten het bestuivingswerk. In het eerste “kennismakingsseizoen” zijn nog geen kwalitatieve en of kwantitatieve gegevens verzameld.

Uitbreiding van de populatie solitaire bijen
De nestblokken in de directe nabijheid van de plaats waar de cocons uitgezet zijn, geven een prima nestgelegenheid voor de solitaire bijen. Het resultaat hiervan is tijdens de “Oogstworkshop van de cocons” met voldoening bekeken. Het aantal beschikbare cocons voor het komend seizoen is in een aantal gevallen aanmerkelijk tot zeer fors toegenomen. Hierbij heeft ook de beschikbaarheid van voldoende voedsel voor en na de bestuivingsperiode bij de blauwe bessen een belangrijke rol gespeeld.

Een blik naar de toekomst
De ervaringen van de verschillende telers zijn gebundeld tijdens een workshop medio september. Hierbij zijn onder andere de bewaarmogelijkheden van de cocons tot het volgend seizoen besproken. De persoonlijke ervaringen van deze blauwe bessentelers stemmen hoopvol voor de toekomst om op de ingeslagen weg verder te gaan.

De telersgroep doet mee aan het landelijke netwerk BIJenBESTUIVING. In het kader daarvan zal het Louis Bolk Instituut in 2013 samen met de telers onderzoeken wat het effect van de solitaire bijen is op de bestuiving en vruchtontwikkeling van de blauwe bes. Het verbeteren van het bestuivingsresultaat alsmede het opbouwen van een populatie solitaire bijen is een onderdeel van een continue streven naar een verbetering van een meer innovatieve en duurzame blauwe bessenteelt.

Tekst: Bert Branderhorst, Vakgroep Blauwe Bes
Foto: Vakgroep Blauwe Bes