Adulte bever

Hoogwater gevaarlijk voor jonge bevers

Zoogdiervereniging
7-JUN-2013 - De huidige hoogwatergolf in de rivieren veroorzaakt overlast maar is een spectaculair gezicht. Zeker omdat dergelijke hoogwaters in juni niet vaak voorkomen. Voor een aantal diersoorten levert het echter gevaar op. Zo zijn hoogwaters in deze periode levensbedreigend voor jonge bevers in het buitendijkse deel van het rivierengebied.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

De huidige hoogwatergolf in de rivieren veroorzaakt overlast maar is een spectaculair gezicht. Zeker omdat dergelijke hoogwaters in juni niet vaak voorkomen. Voor een aantal diersoorten levert het echter gevaar op. Zo zijn hoogwaters in deze periode levensbedreigend voor jonge bevers in het buitendijkse deel van het rivierengebied. 

In mei en juni worden jonge bevers geboren in een doorgaans veilige burcht of hol. Gemiddeld worden er ongeveer drie jongen geboren. Bij een hoogwater kan het gebeuren dat deze holen en burchten onderlopen. Er bestaat dan een kans dat de ouders niet alle jongen op tijd in veiligheid kunnen brengen en dat een deel van de jongen verdrinkt. Vanuit het buitenland is bekend dat bij overstroming in de periode mei tot augustus ongeveer de helft van de jongen omkomt.

Bever langs de waterlijn (foto: Cynthia Lange en Manon Kaandorp)

Dergelijke catastrofes zijn natuurlijk een drama voor de dieren die omkomen, maar voor een groeiende populatie zoals in Nederland heeft het een gering effect. Waarschijnlijk zal de groei van de populatie tijdelijk wat afnemen. Omdat hoogwater in de periode mei tot augustus zeldzaam is, mag verwacht worden dat aankomende jaren de groei weer zal aantrekken.

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto: Cynthia Lange en Manon Kaandorp