Jonge bever in het kroos

Hoge waterstanden vormen een gevaar voor jonge bevers

Zoogdiervereniging
11-JUN-2016 - De vele regen van afgelopen weken kan een gevaar opleveren voor jonge bevers. Door de stijgende waterstanden, met name langs de grote rivieren, dreigen vooral de relatief laag gelegen holen en burchten onder te lopen. Daarbij kan een deel van de jongen verdrinken.

Jonge bevers worden meestal in de tweede helft van mei en begin juni geboren in een doorgaans veilige burcht of hol. Ze zijn de eerste weken vrij kwetsbaar. Een nest bevers bestaat gemiddeld uit drie jongen. De jongen zijn bij de geboorte dichtbehaard en hebben hun ogen open. Na zes weken worden ze gespeend. Pas veel later kunnen ze net zo goed zwemmen en duiken als hun ouders. In de zomer komen de jongen naar buiten.

Bij hoog water kan het gebeuren dat deze holen en burchten onderlopen. Er bestaat dan een kans dat de ouders niet alle jongen op tijd in veiligheid kunnen brengen en dat een deel van de jongen verdrinkt. Vanuit het buitenland is bekend dat bij overstroming in de periode mei tot augustus ongeveer de helft van de jongen omkomt.

Dergelijke catastrofes zijn natuurlijk een drama voor de dieren die omkomen, maar voor een groeiende populatie zoals in Nederland heeft het een gering effect. Het gaat goed met de bever in Nederland. Uit gegevens die de Zoogdiervereniging in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring in samenwerking met de waterschappen verzamelt, komt duidelijk naar voren dat de populatie en de verspreiding toeneemt. Mocht het zo zijn dat een deel van de jongen inderdaad verdrinkt, dan zal dat de toename enigszins kunnen afremmen. Dat zal dan slechts plaatselijk zijn en van korte duur. Tenzij er door het veranderende klimaat de komende jaren vaker hoog water in de periode mei, juni gaat optreden.

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto: Cynthia Lange (leadfoto: zwemmende jonge bever)