Zeldzame wolfsmelkwespvlinder profiteert van begrazing

FREE Nature
11-JUL-2013 - De wolfsmelkwespvlinder is een zeldzame vlindersoort die we in Nederland vooral langs de grote rivieren tegen komen. Hier vindt hij nog zijn belangrijkst waarplant de heksenmelk en juist deze plant profiteert weer van natuurlijke begrazing; extensieve begrazing in natuurlijke dichtheden. Onlangs dook de wolfsmelkwespvlinder op in de uiterwaarden van het Munnikenland.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

De wolfsmelkwespvlinder is een zeldzame vlindersoort die we in Nederland vooral langs de grote rivieren tegen komen. Hier vindt hij nog zijn belangrijkst waardplant de heksenmelk en juist deze plant profiteert weer van natuurlijke begrazing; extensieve begrazing in natuurlijke dichtheden. Onlangs dook de wolfsmelkwespvlinder op in de uiterwaarden van het Munnikenland.

Heksenmelk groeit over het algemeen op zandige rivierklei. Hier moet hij in concurrentie met tal van grassen, brandnetels en andere kruiden zijn plekje bevechten. Net als andere wolfsmelksoorten is de heksenmelk een onsmakelijke soort. Wanneer er geen begrazing plaats zou vinden zou deze soort het al snel afleggen tegen andere planten en kruiden. Maar ook bij ten intensieve boerenbeweiding verdwijnt deze plant.

Wolfsmelkwespvlinder (foto: Dick van Mourik)

Bij natuurlijke begrazing leven grote grazers onder natuurlijke dichtheden, het aantal dieren is afgestemd op het voedselaanbod in de winter. In de zomer kunnen de grazers lang niet alle groei van de planten opeten, en concentreren zij zich op de smakelijkste grassen en kruiden. Hiermee creëren de grazers ruimte voor minder smakelijke soorten als de heksenmelk. Bij intensieve boerenbeweiding is het aantal dieren op de hoeveelheid voedsel in de zomermaanden afgestemd, dan is er onvoldoende aanbod van alleen de smakelijkste gewassen en verdwijnen ook minder smakelijke soorten, of worden ze vertrapt. Zo profiteert de wolfsmelkwespvlinder dus indirect van de natuurlijke begrazing met Koniks en Rode Geuzen in het Munnikenland.

Vorig jaar was hier ook als de wilgenwespvlinder opgedoken. Ook deze soort profiteert van de begrazing, zijn belangrijkste waardplant is de tevens onsmakelijke kruipwilg.

Wilgenwespvlinder (foto: Dick van Mourik)

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto's: Dick van Mourik, vrijwilliger FREE Nature