Milde winter zegt weinig voor grote grazers, lengte belangrijker

FREE Nature
20-JAN-2014 - Wat een verschil met een jaar geleden. Meteo Consult meldde op 16 januari dat de temperatuur een jaar geleden maar liefst 26 graden lager was dan nu in 2014. Toch zegt dit voor de grote grazers niet heel veel. Een dikke wintervacht houdt de dieren wel warm. Veel belangrijker is hoe lang de winter duurt en wanneer het gras weer gaat groeien.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Wat een verschil met een jaar geleden. Meteo Consult meldde op 16 januari dat de temperatuur een jaar geleden maar liefst 26 graden lager was dan nu in 2014. Toch zegt dit voor de grote grazers niet heel veel. Een dikke wintervacht houdt de dieren wel warm. Veel belangrijker is hoe lang de winter duurt en wanneer het gras weer gaat groeien.

Wanneer de temperatuur op de grond onder de 4 graden Celsius zakt, stopt het gras met groeien. Vanaf dat moment moeten de grote grazers in de natuurgebieden overleven op het nog aanwezige gewas en op hun opgebouwde vetreserves. Het ene jaar moeten ze hier heel lang op teren, het andere jaar veel korter.

Koniks op de Landtong Rozenburg. Ook de winter 2011-2012 was erg mild. Nu in januari vinden de dieren nog veel voedsel in de vorm van overstaande gewassen (foto: Roeland Vermeulen)

Zo duurde de winter van 2012–2013 extreem lang. Tot begin april vroor het ’s nachts regelmatig en de eerste grasgroei kwam pas in de tweede helft van april op gang. Voor het eerst sinds jaren moest er in veel gebieden van FREE Nature worden bijgevoerd. Hoe anders was de winter van 2011– 2012. Eind maart schoot de temperatuur al boven de 20 graden en konden de boeren al beginnen met het maaien van hun land. Ook in de natuurgebieden groeide en bloeide alles toen al volop. Een vorstperiode in maart weegt dan ook veel zwaarder dan een vorstperiode in december of januari.

Tijdens lange winters hebben grote grazers veel meer invloed op het landschap dan tijdens korte winters. Immers, tijdens de wintermaanden gaan grazers op zoek naar alternatieve voedselbronnen en vinden die onder andere in de vorm van boombast, takken en twijgen. Hiermee geven de grote grazers het landschap vorm. Dit stopt wanneer het gras weer groeit of wanneer de beheerder over gaat tot het bijvoeren van de dieren. Vanaf dat moment concentreren de grazers zich voornamelijk op het verse gras of aangeboden hooi.

Of dit een milde winter is voor de grote grazers valt dus nog niet te zeggen. Mochten de temperaturen in maart onverwachts laag uitvallen, dan kan het zo nog maar een zware winter worden.

Tekst en foto: Roeland Vermeulen, FREE Nature