Bruinvis close-up

Ruim 85.000 bruinvissen geteld in Noordzee

13-JUL-2013 - Tot voor kort wist niemand precies hoeveel bruinvissen er in het Nederlandse deel van de Noordzee zwemmen. Onderzoekers van IMARES Wageningen UR hebben nu voor het eerst, door middel van vliegtuigtellingen, een eerste complete schatting gemaakt. In maart 2011 'telden' ze maar liefst 85.572 van deze kleine tandwalvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dat aantal komt overeen met bijna de helft van alle bruinvissen in de hele zuidelijke Noordzee!

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Tot voor kort wist niemand precies hoeveel bruinvissen er in het Nederlandse deel van de Noordzee zwemmen. Onderzoekers van IMARES Wageningen UR hebben nu voor het eerst, door middel van vliegtuigtellingen, een eerste complete schatting gemaakt. In maart 2011 'telden' ze maar liefst 85.572 van deze kleine tandwalvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dat aantal komt overeen met bijna de helft van alle bruinvissen in de hele zuidelijke Noordzee!

Bruinvis (foto: Wikimedia Commons)De bruinvis (Phocoena phocoena) is de algemeenste zeezoogdiersoort in Nederlandse wateren. Desondanks waren er tot 2010 geen aantal-schattingen beschikbaar voor het Nederlands Continentaal Plat (NCP).

Vliegtuigtellingen
In juli 2010, oktober/november 2010 en maart 2011 werden vliegtuigtellingen langs vooraf ontworpen track lines uitgevoerd waardoor het mogelijk was dichtheden en aantalsschattingen van bruinvissen in het NCP te berekenen.

De hoogste aantallen, 85.572 stuks, werden in maart 2011 gevonden, hetgeen ongeveer drie keer zo veel is als in juli 2010, 25.998 stuks, en in oktober/november 2010, 29.963 stuks. Het verspreidingspatroon verschilde per telperiode, maar gedurende alle telperioden was een strook met hogere dichtheden aanwezig tussen de Bruine Bank en de Borkumse Stenen.

Kalfjes
In juli werden kalfjes gezien, hetgeen een indicatie vormt dat bruinvissen zich in Nederlandse wateren voortplanten.

Bruinvis komt steeds vaker voor
Tussen de jaren '50 en '80 van de vorige eeuw ging het erg slecht met de bruinvis. In alle kustgebieden van de zuidelijke Noordzee waren ze bijna verdwenen. Maar sinds de jaren ’90 worden weer regelmatig bruinvissen gezien. Echter, de nu gevonden hoge dichtheden leiden potentieel tot een toename in conflicten met menselijke activiteiten, waarvoor het instellen van beleidsmaatregelen urgent wordt.

Tellingen zijn uitgevoerd onder de vlag van het Shortlist Masterplan Wind programma van de Waterdienst van Rijkswaterstaat. Het Shortlist Masterplan Wind programma was medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

Bron: IMARES Wageningen UR
Foto: Wikimedia Commons, GNU Free Documentation Licence