Mannetjes levendbarende hagedis, gespietst in dode brem

Klapekster verorbert mannetjes levendbarende hagedis

Stichting RAVON
10-JUL-2013 - Tijdens tellingen voor het Meetnet Reptielen op de Tafelbergheide (NH), ontdekten Paul en Loes van der Poel een klapekster die graag levendbarende hagedissen eet. In de winterperiode 2011-2012 vonden zij maar liefst 72 gespietste of geklemde levendbarende hagedissen, allemaal mannetjes. Toen ze de klapekster een hele dag volgden, vond hij wel 18 levendbarende hagedissen, waarvan hij er 15 opat. Dat klapeksters een stevige invloed kunnen hebben op andere dieren in hun territorium is bekend. Over de mogelijke effecten van een klapekster op een populatie levendbarende hagedissen echter niet. Paul en Loes van der Poel schreven een artikel over het effect van de klapekster op de populatie levendbarende hagedissen op de Tafelbergheide.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Tijdens tellingen voor het Meetnet Reptielen op de Tafelbergheide (NH), ontdekten Paul en Loes van der Poel een klapekster die graag levendbarende hagedissen eet. In de winterperiode 2011-2012 vonden zij maar liefst 72 gespietste of geklemde levendbarende hagedissen, allemaal mannetjes. Toen ze de klapekster een hele dag volgden, vond hij wel 18 levendbarende hagedissen, waarvan hij er 15 opat. Dat klapeksters een stevige invloed kunnen hebben op andere dieren in hun territorium is bekend. Over de mogelijke effecten van een klapekster op een populatie levendbarende hagedissen echter niet. Paul en Loes van der Poel schreven een artikel over het effect van de klapekster op de populatie levendbarende hagedissen op de Tafelbergheide.

Vanaf 2008 lopen Paul en Loes van der Poel enkele reptielentrajecten voor RAVON en het Goois Natuurreservaat in het kader van het Meetnet Reptielen. Een van de trajecten ligt op de Tafelbergheide, waar ze vanaf najaar 2009 ook onderzoek doen naar de prooien van een klapekster die daar doorgaans een winterterritorium heeft. En die lust wel mannelijke levendbarende hagedissen, zo blijkt. 

Levendbarende hagedis (foto: Jelger Herder)

Resultaten
Het menu van klapeksters is enorm uitgebreid, maar samenvattend kan gezegd worden dat deze zangvogel met roofvogelallure (grote) insecten, kleine zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen eet. Op de Tafelbergheide komen veel levendbarende hagedissen voor. In dit telgebied worden per telronde soms aantallen boven de veertig geteld (maximum 81 adulte levendbarende hagedissen op 2 september 2011).

In de winterperiode 2011-2012 werden maar liefst 72 levendbarende hagedissen gespietst of geklemd gevonden. Alle aangetroffen gespietste hagedissen bleken mannetjes te zijn. Op 28 maart 2011 werd de klapekster de hele dag gevolgd. Deze dag vond hij maar liefst 18 levendbarende hagedissen, waarvan hij er 15 opat! De aantallen gepredeerde hagedissen zijn zo hoog dat we kunnen spreken van een aanzienlijk effect op het aantal mannelijke levendbarende hagedissen in de populatie op de Tafelbergheide.

Mannetje levendbarende hagedis, gespietst in dode brem (foto: Paul van der Poel)

Wilt u meer lezen, download dan hier het artikel ''De invloed van een klapekster op een populatie levendbarende hagedissen".

Tekst: Kris Joosten, RAVON, o.b.v het artikel van Paul & Loes van der Poel in RAVON 48
Foto's: Jelger Herder, Paul van der Poel