Houtduiven trekken

Achterstand vogeltrek op één dag weggewerkt

22-OKT-2013 - Vogeltellers klagen al enkele weken steen en been dat er zo weinig te zien is op de trektelposten. De weersvoorspellingen voor afgelopen zaterdag waren dermate gunstig dat alle hoop gevestigd was op die dag. En het was bingo!

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Educatie [land] op [publicatiedatum]

Vogeltellers klagen al enkele weken steen en been dat er zo weinig te zien is op de trektelposten. Soms was dat heel letterlijk te nemen en benam dichte mist de tellers ook maar het minste zicht. Er was altijd wel iets: slechte zichtbaarheid, regen, wind… de vogeltrek werd danig gestremd. Vroeg of laat moet dan toch die bom barsten. Maar wanneer? De weersvoorspellingen voor afgelopen zaterdag waren dermate gunstig dat alle hoop gevestigd was op die dag. Bingo!

De hooggespannen verwachtingen werden meteen ingelost, en op heel wat telposten zelfs ruimschoots overtroffen. Op zaterdag werden de tellers letterlijk overspoeld door vogels, wat op de meeste telposten resulteerde in chaotische taferelen. Men wist niet waar eerst te kijken, notulisten hadden niet eens de tijd om zelf mee te genieten, voortdurend moesten ze noteren wat er aan de lopende band door de tellers gedicteerd werd. Ook zondag was best nog een behoorlijke teldag. Aan het einde van de rit werden op dit ene weekend een half miljoen vogels meer geteld dan het hele najaar tot afgelopen vrijdag samen. Op alle Belgische posten samen werden 1.952.800 vogels geteld (waarvan 1.364.764 op zaterdag) tegenover een totaal van 1.470.932 vogels van 1 augustus tot 18 oktober. In totaal werd er dit weekend op 77 telposten geteld, daarvan liggen er 60 in Vlaanderen. We kunnen terugblikken op een geslaagde simultaantrektelling.

Houtduiven trokken volgens het klassiek patroon vooral in het oosten van het land massaal door. (foto: Anna Hellings)

De massale doortocht kondigde zich in de nacht van vrijdag op zaterdag al aan. Voor sommige fanatieke vogelkijkers volstaat het immers niet dat ze overdag kunnen genieten van de vogeltrek, ook van de nachtelijke trek willen ze een graantje meepikken. Dat kan door een specifieke kijktechniek, het zogenaamde 'moonwatching'. Hierbij wordt de telescoop op de (liefst volle) maan gericht en kunnen de overtrekkende vogels gezien worden. Om de paar seconden vloog er die nacht wel een vogel door het beeld: lijsters zoals Koperwiek en Zanglijster en Veldleeuwerik. Eén van de vogelkijkers omschreef het als ‘door een sleutelgat kijken naar het mysterie van de nachtelijke vogeltrek’. Het bleek in elk geval de voorbode van een waanzinnige teldag.

Overzicht van de meest getelde soorten. (foto: www.trektellen.org)

Hier en daar werden al enkele groepen Kraanvogels gesignaleerd en ook Grote Zilverreigers trokken in ongekend grote groepen door, met over Tongeren zelfs 30 exemplaren. Gewoontegetrouw doorkruisten de Houtduiven vooral het oostelijk deel van ons land (Limburg) in groten getale, recht naar hun overwinteringsgebieden in Frankrijk en Spanje. Deze vogels zijn afkomstig van Scandinavië. In Falsterbo, het gerenommeerde vogeloversteekpunt in zuidwest- Zweden, maakte men de unieke oversteek mee van ruim 500.000 houtduiven op nauwelijks twee dagen tijd.

Hoewel er ook massaal veel Buizerds op komst zijn, scoorden die nog niet zo hoog het afgelopen weekend. Mogelijk speelde de tegenwind en het gebrek aan thermiek hen parten. Vandaag verwachten we wél een toename in de doorstroom van Buizerds. Vanaf het middaguur kan je dus best uitkijken voor cirkelende of doorglijdende roofvogels. Dat kan spectaculaire taferelen opleveren. Op vrijdag 18 oktober passeerden er trouwens circa 8000 exemplaren over Falsterbo. De kans is echter gering dat het deze vogels zijn die op dinsdag onze contreien bereiken. Mogelijk is er dus nog wat vuurwerk in petto voor vrijdag of zaterdag. Maar het blijft koffiedik-kijken, afwachten, en de trek op de voet volgen op www.trektellen.nl. Natuur laat zich nooit voorspellen, daarvan getuigde de verrassende waarneming van een langstrekkende, zeldzame Grijze wouw gisteren.

Tekst: Koen Leysen, Natuurpunt Educatie
Foto: Anna Hellings