oorkwal

Zag u een Oorkwal? Hang het aan onze neus!

5-JUL-2013 - Oorkwallen. Voor de strandgangers zijn ze een vaste zomerse verschijning. Zomers zonder zijn zeldzaam. Hoewel: in 1994, 1995, 2000 en 2002 waren ze er niet. In 2013 zouden er wel eens veel kunnen zijn, met dank aan de barkoude winter.

Bericht uitgegeven door Strandwerkgroep België [land] op [publicatiedatum]

Oorkwallen. Voor de strandgangers zijn ze een vaste zomerse verschijning. Zomers zonder zijn zeldzaam. Hoewel: in 1994, 1995, 2000 en 2002 waren ze er niet. In 2013 zouden er wel eens veel kunnen zijn, met dank aan de barkoude winter.

Aan onze kust komen verschillende kwallensoorten voor, elk met hun eigen piekperiode. Oorkwallen kan je vooral van mei tot augustus aantreffen. Ze zijn herkenbaar aan de vier witte of roze oor- of cirkelvormige voortplantingsorganen. Vaak wordt hun aanwezigheid verklaard door het warme weer, wat een absolute misvatting is. Ze worden in hoofdzaak in de zomer waargenomen, dat wel, omdat ze dan groot zijn en omdat er dan veel volk over de Belgische stranden struint. 

Oorkwallen spoelen van mei tot augustus vaak aan op onze stranden. (foto: Jurgen Hermans)

Momenteel voert Dinh Thi Hai Yen, biologiestudente aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), een onderzoek uit naar het hoe en waarom van Oorkwallen op onze stranden. Vooral de relatie tussen de wintertemperatuur van het zeewater en de talrijkheid van Oorkwallen in de zomer zal nader worden onderzocht. Dinh Thi Hai Yen wil ook verplaatsingspatronen in kaart brengen. Er wordt vermoed dat ze zich vanuit havens en fjorden verplaatsen in de watermassa waarin ze zijn 'geboren'. Die watermassa verplaatst zich onder invloed van stromingen en windrichting, net zoals olievlekken zich op zee verplaatsen. Op basis van modellen van wind en stromingen wil men in de toekomst voorspellen waar en wanneer olievlekken (maar ook Oorkwallen) op stranden zullen aanspoelen.

Een ingesnoerde oorkwalpoliep, of hoe nieuwe Oorkwalletjes worden ’geboren’. (foto: Hans De Blauwe)

In het kader van dit onderzoek wordt aan alle strandbezoekers, zeilers en zeevissers gevraagd om elke waarneming van Oorkwallen te melden op www.waarnemingen.be. De exacte locatie, datum en (een schatting van) het exacte aantal is van essentieel belang. Omdat de ene kwal de andere niet is, zou het sterk worden geapprecieerd indien zoveel mogelijk waarnemingen zouden kunnen worden gedocumenteerd met foto’s, zodat de onderzoekers de determinatie kunnen bevestigen

Tekst: Hans De Blauwe, Strandwerkgroep België en Dinh Thi Hai Yen, VUB
Foto's: Jurgen Hermans, Hans De Blauwe