Wasbeerhond

Positieflijst voor zoogdieren: verbetering maar nog wel vragen

Zoogdiervereniging
25-JUN-2013 - Staatssecretaris Dijksma stuurde op 19 juni een voorstel voor een zogenaamde ‘positieflijst’ voor zoogdieren naar de Tweede Kamer. Op deze lijst staan de zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Hiermee gaat een oude wens van de Zoogdiervereniging in vervulling. Toch zijn er ook nog vragen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Staatssecretaris Dijksma stuurde op 19 juni een voorstel voor een zogenaamde ‘positieflijst’ voor zoogdieren naar de Tweede Kamer. Op deze lijst staan de zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Hiermee gaat een oude wens van de Zoogdiervereniging in vervulling. Toch zijn er ook nog vragen.

Op de 'positieflijst' die staatssecretaris Dijksma op 19 juni naar de Tweede Kamer stuurde, staat welke zoogdieren als huisdier mogen worden gehouden. Soorten die er niet op staan zijn dus verboden als huisdier (inclusief de handel erin). Een soort als de Pallas’ eekhoorn, die de inheemse rode eekhoorn verdringt en schade aanbrengt aan menselijke eigendommen, staat niet op de lijst en mag straks dus niet meer worden gehouden als huisdier. Goed nieuws, wat ons betreft! De staatssecretaris mikt op 1 januari 2014 om de nieuwe regels in te laten gaan.

Wasbeerhond (foto: Richard Witte)

Deze positieflijst is een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Hij moet helpen om het ongewenst in de natuur krijgen van exotische zoogdieren te voorkomen. Toch hebben wij ook kanttekeningen bij de lijsten die de staatssecretaris nu heeft opgesteld. Zo staat de nerts op de lijst van soorten die wel mogen worden gehouden. Dit vindt de Zoogdiervereniging erg ongewenst, omdat de nerts na een uitbraak direct concurreert met inheemse kleine marterachtigen als bunzing en hermelijn. Deze soorten hebben het al erg moeilijk in Nederland.

Daarnaast is het onduidelijk wat de voorwaarden zijn die worden gesteld voor een aantal soorten. Op de lijst van ‘soorten die alleen onder strenge voorwaarden zijn toegestaan’ staat bijvoorbeeld de Chinese boomeekhoorn. Onduidelijk is echter wat de effecten zijn als deze soort ontsnapt en zich in de Nederlandse natuur vestigt. Dit geldt ook voor veel andere soorten van deze lijst. Alleen onder zeer strikte voorwaarden zouden die dieren kunnen worden toegestaan, maar dan moet het wel zeker zijn dat die voorwaarden volstaan. Nu is dat nog onduidelijk.

Kortom: we zijn erg blij met de voortgang die nu geboekt wordt met de positieflijst, maar hebben nog wel vragen. We zullen dit dossier op de voet blijven volgen en ook onze visie onder de aandacht brengen van de staatssecretaris.

Lees meer over de positieflijst en om welke soorten het gaat in de de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Tekst: Stefan Vreugdenhil en Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto: Richard Witte