opname van wilde kat in smeetshof in limburg

Weer Wilde kat waargenomen in Nederlands Limburg

4-FEB-2014 - Vorige week hebben Nederlandse onderzoekers van ARK een recente foto van een kat onder ogen gekregen. Na onderzoek blijkt het om een echte wilde kat te gaan. Dit betekent dat deze zeer zeldzame soort binnen één jaar al twee keer is waargenomen in Nederlands Limburg. In Vlaanderen trapte het dier ook al twee keer in de (camera)val. De eerste keer werd hij in Bocholt gespot, de tweede keer in de Voerstreek. Mogen we binnenkort nog meer exemplaren verwachten?

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Vorige week hebben Nederlandse onderzoekers van ARK een recente foto van een kat onder ogen gekregen. Na onderzoek blijkt het om een echte Wilde kat te gaan. Dit betekent dat deze zeer zeldzame soort binnen één jaar al twee keer is waargenomen in Nederlands Limburg. In Vlaanderen trapte het dier ook al twee keer in de (camera)val. De eerste keer werd hij in Bocholt gespot, de tweede keer in de Voerstreek. Mogen we binnenkort nog meer exemplaren verwachten?

Cameraval

De waarneming van de Wilde kat werd pas afgelopen week gemeld bij ARK Natuurontwikkeling. In oktober 2013 werd de kat met een zogenaamde cameraval vastgelegd. Deze camera’s werken met een bewegingssensor; bij beweging maken ze een foto of filmpje. Doordat de camera’s zijn uitgerust met infrarood licht kunnen ze ook ’s nachts, als de kat actief is, beelden maken.

Wilde kat in Zuid-Limburg, oktober 2013. (foto: ARK)

Groeiende aantallen

Waarschijnlijk gaan we in de toekomst vaker Wilde katten in Nederland tegenkomen. Bekende waarnemingen van de afgelopen vijftien jaar waren een doodgereden Wilde kat bij Vaals (2002) en een op camera vastgelegde kat in het Bovenste Bos (2006). In het voorjaar van 2013 was het in het uiterste zuiden van ons land weer raak. En zoals nu gebleken is, een half jaar later nogmaals, wederom niet ver van de Belgische grens.
In de Eifel en in de Ardennen leeft een groeiend aantal Wilde katten. Dit enorm uitgestrekte gebied raakt langzaam vol. Dat betekent dat dieren zonder territorium gaan zwerven op zoek naar hun eigen leefgebied. Zo kan het gebeuren dat een zwervende Wilde kat in Nederland terecht komt.

De routes die deze dieren afleggen zijn niet overal ideaal. Het is daardoor niet makkelijk om heelhuids in Nederland aan te komen. Ze moeten wegen en spoorwegen oversteken. Ook komen ze dorpen en intensief gebruikt agrarisch gebied tegen met weinig beschutting. De Wilde kat geeft de voorkeur aan bosjes, graften en hagen om zich langs te verplaatsen.

In Vlaanderen trapte het dier ook al twee keer in de (camera)val. De eerste keer werd hij in Bocholt gespot, de tweede keer in de Voerstreek. Eerdere meldingen van Wilde katten in Voeren werden als onbetrouwbaar bestempeld maar met het recente fotobewijs konden alle twijfels weerlegd worden. Deze achterdochtigheid onder experts is logisch want in Vlaanderen en Nederland was de Wilde kat de afgelopen 160 jaar uitgeroeid. Bovendien is het dier makkelijk te verwarren met een verwilderde huiskat. De waarneming van de Wilde kat in Voeren bewijst nog maar eens de hoge ecologische waarde van de regio.

Verbinden

In de grensstreek met België en Duitsland werken natuurbeschermingsorganisaties samen aan het verbeteren van de verbindingen. Zo wordt het voor allerlei soorten, waaronder de Wilde kat, makkelijker om de weg naar Nederland te vinden. De Wilde kat stelt nogal wat eisen aan zijn leefgebied. Er moet bos zijn om overdag te rusten onder omgevallen bomen, in dichte struikgewas, in natuurlijke holtes of holen van andere dieren. In de schemer en ’s nachts zoekt het dier voedsel in ruige graslanden, in de bosrand of bij struwelen. Het hoofdvoedsel bestaat uit (woel-)muizen. Daarnaast eet hij andere kleine zoogdieren, vogels, insecten, amfibieën, reptielen, vissen en als er niks anders te krijgen is ook aas. De Wilde kat mijdt de bewoonde wereld.

Onderzoek

ARK Natuurontwikkeling plaatst in samenwerking met de Provincie Limburg, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Zuid-Limburg cameravallen om waarnemingen van de wilde kat te verzamelen. Zo komen we er achter of en hoeveel Wilde katten er zijn. Mogelijk levert dit ook informatie op over de voorkeuren voor hun leefgebied. Met die informatie kunnen de natuurbeheerders beter rekening houden met de wensen van dit bijzondere dier.

Wilde kat gezien?

Denkt u ook een Wilde kat te zien? Probeer dan een foto van het dier te maken waarbij de bovenkant van de staart en van de rug te zien zijn, noteer het tijdstip en de plaats. Aan de hand van de staarttekening kan worden vastgesteld of het een Cyperse huiskat of een echte Wilde kat betreft. Geef de waarneming vervolgens door via www.waarnemingen.be.

f

Verschillen tussen huiskat (links) en wilde kat (rechts) (foto: Jeroen Helmer)

Tekst: Anke Brouns, ARK Natuurontwikkeling
Afbeelding: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling