Wilde kat

Een hoogbejaarde wilde kat op dodenweg in Zuid-Limburg

ARK Rewilding Nederland, Zoogdiervereniging
23-MRT-2023 - In Zuid-Limburg worden sinds de eeuwwisseling weer wilde katten waargenomen (niet te verwarren met verwilderde huiskatten). In heel Europa is de wilde kat bezig met een opmars, maar de populatie in Nederland is nog klein en kwetsbaar. Afgelopen week werd dit nog eens duidelijk toen op de N281 bij Nijswiller voor de derde keer in vijf jaar tijd een wilde kat werd doodgereden, een 'oude bekende'.

Na de aanvankelijke schrik van de aanrijding bleek dat de doodgereden wilde kat een ‘bekende’ kat was. Het dier bleek een transponder te hebben en één van de wilde katten te zijn die in 2014-2015 gedurende enkele maanden is gevolgd met een GPS-zender. Heel specifiek bleek het wilde kat ‘WK2’ te zijn.

Wilde kat WK2 was bij vangst in november 2014 een forse kater van ruim 4,5 kilo en een kopromplengte van 59 centimeter. Bepaald geen schootpoesje, maar een indrukwekkende, uit de kluiten gewassen, forse wilde kat. Anno 2023 was WK2 nog steeds zeer indrukwekkend met een vrijwel identiek gewicht. Het dier werd maandagavond op de oostelijke rijbaan gesignaleerd en is direct van de weg gehaald. De kans op een transponder werd bijzonder klein geacht, maar voor de zekerheid werd toch even de chipreader langs het dier gehaald: met resultaat, het dier werd geïdentificeerd.

Na het aanbrengen van de halsbandzender rent WK2 zijn vrijheid weer tegemoet. De halsbandzender is net zichtbaar achter de kop en is naderhand vanzelf weer afgevallen

Door de aanwezigheid van een transponder is met zekerheid vast te stellen dat deze wilde kat een leeftijdsrecord heeft gevestigd. Het is de oudste wilde kat die ooit in Nederland is vastgesteld en ook bij navraag in Duitsland bleek hij tot een groep zeldzame hoogbejaarde dieren te behoren. De leeftijd werd bij vangst op basis van gebitskenmerken door meerdere Duitse wildekattendeskundigen op minstens 4,5 jaar geschat. Nu, ruim 8 jaar later, is de conclusie dat het dier minimaal 13 jaar moet zijn geweest. Een zeer respectabele leeftijd voor een wilde kat, die in het wild zelden ouder wordt dan tien jaar.

Wilde kat WK2 is van oktober 2014 tot en met april 2015 gevolgd met een GPS-halsbandzender. Elke oranje stip is een locatie waar het dier is geweest

Wilde kat WK2 is vermoedelijk aan het begin van de avond doodgereden

Wilde kat WK2 had in 2014-2015 een leefgebied dat zich uitstrekte van het Aachenerwald in het oosten (in Duitsland) inclusief het gehele Vijlenerbossen-complex in het westen; een gebied met een doorsnede van 10 kilometer. Een enorm leefgebied dat deze kat regelmatig doorkruiste.

Dankzij een speciaal, verterend strookje in de halsband is de aangebrachte GPS-logger uiteindelijk afgevallen nadat de accu leeg was.

Het dier werd afgelopen week gevonden op de provinciale weg door het Platte bos, ten westen van de Vijlenerbossen. Mogelijk dat deze kater op zoek was naar krolse vrouwtjes, want de periode januari-maart is de paartijd voor de wilde kat.

De locatie waar deze wilde kat is doodgereden, is sinds enkele jaren een beruchte plek waar met regelmaat wilde katten en boommarters worden overreden. Er staat een dassenraster met dassentunnel. Deze soorten springen of klimmen echter over het raster, waarna ze soms worden aangereden door auto’s. Gelukkig is er een natuurverbinding in voorbereiding. De provincie Limburg heeft zeer recent een haalbaarheidsstudie afgerond. Hopelijk zal de aanleg van een veilige oversteek over de N281 snel worden opgepakt. Als dit knelpunt is opgelost kan de wilde kat kan zich gaan vestigen in andere delen van Nederland, zoals in Brabant waar ARK Rewilding samen met de provincie Brabant klaarstaat om de wilde kat met open armen te ontvangen.

ARK Rewilding Nederland en de Zoogdiervereniging volgen de wilde kat nauwgezet en werken samen om natuurgebieden in Zuid-Nederland met elkaar te verbinden, zodat de wilde kat in veel meer natuurgebieden kan gaan voorkomen. Het aangereden dier wordt nader onderzocht bij het DWHC in Utrecht, waarna de resten opgenomen zullen worden in de collectie van Naturalis in Leiden.

Meer informatie

Tekst: Maurice La Haye, René Janssen, Gerard Müskens, Anke Brouns, Jasja Dekker & Hettie Meertens
Foto’s: Jasja Dekker Dierecologie; Anke Brouns
Kaart: Jasja Dekker Dierecologie