Trilveen-veenmos. Spagnum contortum. Hamstermieden, Fryslân 4-12-2013

Zeldzame veenmossoort ontdekt in De Mieden

5-FEB-2014 - In natuurgebied De Mieden ten noorden van Buitenpost is door boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer het zeer zeldzame Trilveen-veenmos ontdekt. Op dit moment is De Mieden de enig bekende groeiplaats van dit wonderschone mosje in de provincie Fryslân.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In natuurgebied De Mieden ten noorden van Buitenpost is door boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer het zeer zeldzame Trilveen-veenmos ontdekt. Op dit moment is De Mieden de enig bekende groeiplaats van dit wonderschone mosje in de provincie Fryslân.

Trilveen-veenmos (Spagnum contortum) doet haar naam eer aan; het is de enige veenmossoort die kan voorkomen in gebieden waar schoon mineraalrijk grondwater aan de oppervlakte komt. Het groeit in zogenaamde trilvenen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is het veenmosje nog gevonden in de Alde Feanen, maar of het daar nu nog voorkomt is onbekend. Ook landelijk gaat het om een zeer zeldzame soort. Er zijn minder dan tien natuurgebieden in Nederland waar deze plant voorkomt.

Trilveen-veenmos in De Mieden, Noard-Fryslân (foto: Staatsbosbeheer)

Schoon water
Volgens boswachter Jakob Hanenburg is het niet vreemd dat de soort juist in De Mieden opduikt: “In dit gebied van Staatsbosbeheer vinden we de mooiste trilvenen en blauwgraslanden van de provincie, omdat er van alle kanten schoon grondwater het gebied in stroomt! Een heel aantal wilde planten en mossen vindt in De Mieden haar enige of grootste groeiplaats in de hele provincie.” Naast Trilveen-veenmos komen er meer zeldzame mossen in De Mieden voor zoals Groen schorpioenmos, Reuzenpuntmos en Geel boogsterrenmos.

In het gebied spelen komende jaren een aantal grote inrichtingsprojecten. “Het is van groot belang dat de nog in te richten ‘mieden’ zo nat mogelijk worden ingericht. Hierdoor zullen de landelijke en Europese zeldzame soorten zich kunnen handhaven of zelfs uitbreiden”, aldus de boswachter.

Bron: Staatsbosbeheer