Trektellen: een verslaving

Sovon Vogelonderzoek Nederland
14-FEB-2014 - Trektellen, het observeren en noteren van zichtbare trek vanaf een vast punt, is een verslavende bezigheid voor sommige vogelaars. Het is een sport voor mensen met scherpe ogen en oren en veel geduld. Want al vliegt er soms een hele tijd niets: het kan ook zomaar losbarsten met de ene groep trekvogels na de andere. Sovon vatte het trekteljaar 2013 samen in een verslag.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Trektellen, het observeren en noteren van zichtbare trek vanaf een vast punt, is een verslavende bezigheid voor sommige vogelaars. Het is een sport voor mensen met scherpe ogen en oren en veel geduld. Want al vliegt er soms een hele tijd niets: het kan ook zomaar losbarsten met de ene groep trekvogels na de andere. Sovon vatte het trekteljaar 2013 samen in een verslag.

Het trektellen kreeg kort na de eeuwwisseling een enorme impuls door de introductie van de website www.trektellen.nl. Al dezelfde dag kun je nu zien of je collega-tellers ook zo’n goede trek van koperwieken en vinken hadden, of er nog bijzonderheden gezien zijn en wat er elders in Europa te melden is. In 2013 telden de Nederlandse trektellers op meer dan 150 vaste telposten gedurende maar liefst bijna 30.000 uren.

Spreeuwen op trek (foto: Arjan Boele)

2013 een bijzonder jaar
Over het jaar 2013 is een verslag gemaakt dat de belangrijkste gebeurtenissen samenvat. Want het was voor trektellers, net als vrijwel altijd, een memorabel jaar. Zo opende maart, een belangrijke trekmaand in het voorjaar, met spectaculaire doortrek van kraanvogels in het oosten van het land, tot 8300 exemplaren per telpost. Meteen daarna begon echter een koudeperiode die velen zich zullen heugen. Dat leidde tot een wekenlange vertraging van de voorjaarstrek. Toen de wind en de temperaturen begin april gunstiger werden, volgde de ontlading met een enorme trekgolf van onder meer kolganzen, smienten, kokmeeuwen en spreeuwen. Allemaal soorten waarvan de meerderheid normaliter dan al voorbij is. 

Verrassingen
Ook het najaar had verrassingen in petto. Zo beleefden we voor het eerst sinds jaren weer een mooie invasie kruisbekken, met in hun kielzog ook wat van de zeldzame grote kruisbekken. Bijzonder was ook een voor ons land ongekende doortrek van wespendieven op 25 en 26 augustus, met aantallen tot 700 exemplaren per telpost. Kolganzen waren er dit jaar vroeg bij en arriveerden massaal in de laatste week van september, profiterend van goede trekomstandigheden met een mooie rugwind en helder weer. De drie miljoen trekvogels op 19 oktober staan eveneens in het collectieve geheugen gegrift, net als de massale doorkomst van kramsvogels begin november.

Lezen
Het verslag is te lezen via de website van Sovon. Hier is ook enige achtergrondinformatie te vinden.

Tekst: Fred Hustings, Gerard Troost & Arjan Boele (Sovon Vogelonderzoek Nederland, Trektellen.nl)
Foto: Arjan Boele