Hoewel geen kliffen, toch Kliflamsoor nieuw voor Nederland

FLORON
24-AUG-2014 - Sinds 2003 inventariseert het Natuurcentrum Ameland jaarlijks de flora van het groene strand tussen Nes en Ballum. Tijdens de inventarisatie op 23 augustus 2013 ontdekte Gerard Dirkse een klein soort Lamsoor. Bij nadere bestudering blijkt het nu, een jaar later, Kliflamsoor te zijn. Voor zover bekend is het de eerste vondst in Nederland.

Bericht uitgegeven door FLORON Nederland op [publicatiedatum]

Sinds 2003 inventariseert het Natuurcentrum Ameland jaarlijks de flora van het groene strand tussen Nes en Ballum. Tijdens de inventarisatie op 23 augustus 2013 ontdekte Gerard Dirkse een klein soort Lamsoor. Bij nadere bestudering blijkt het nu, een jaar later, Kliflamsoor te zijn. Voor zover bekend is het de eerste vondst in Nederland.

Herkomst
Kliflamsoor (Limonium binervosum) komt als soort verspreid langs de Europese westkust van Noord-Spanje tot de Britse eilanden voor. Van deze soort zijn meerdere ondersoorten beschreven. Op Ameland komt de ondersoort binervosum voor. Deze komt voor op kliffen en rotsen, in duinen en in kwelders van Noordwest-Frankrijk tot in Zuidoost-Engeland. Ameland komt daar bij en is nu de meest noordelijke en meest oostelijke vindplaats.

Kliflamsoor (foto: Johan Krol)

De groeiplaats op Ameland is een droog stukje kwelder met wat gras. Er staan ruim honderd planten, wat betekent dat ze er al diverse jaren moeten staan. We kunnen daarom stellen dat Kliflamsoor zich in de Nederlandse natuur kan handhaven. Uitbreiding naar het noorden komt meer voor bij kustplanten. Soorten als Zeevenkel, Zeealant, Zeewolfsmelk en Zeekool gingen voor.

Herkenning
Kliflamsoor (foto: Johan Krol)Kliflamsoor is te herkennen aan de enigszins blauwgroene, tot 1 centimeter brede rozetbladen en de bijna vanaf de grond vertakte bloeistengels met paarsblauwe bloemen. In tegenstelling tot wat de wetenschappelijke naam doet vermoeden, hebben de bladen drie overlangse nerven (en niet twee). De twee andere Nederlandse lamsoren (Lamsoor en IJle lamsoor) hebben donkergroene, veel grotere en bredere rozetbladen (tot 5 centimeter breed), terwijl de bloeistengels pas hogerop vertakt zijn.

Lamsoor of lamsoor
Lamsoor is de naam waaronder een malse zeegroente wordt verkocht, een plant met de officiële Nederlandse naam Zulte (of Zeeaster), heel wat anders dan de planten die botanici Lamsoor noemen, deze hebben taaie bladen.

Meer weten
Een artikel over deze vondst is in voorbereiding en zal te zijner tijd worden gemeld door FLORON. Een interview met de vinder is te beluisteren bij Vroege Vogels.

Tekst: Gerard Dirkse, Natuurmuseum Nijmegen; Johan Krol, Natuurcentrum Ameland en Baudewijn Odé, FLORON
Foto’s: Johan Krol